นวตกรรมการบริการวิชาการ (๑)

JJ
บริการวิชาการตอบสนองใคร

รายงานสด เคล็ดจาก ผอ.สมศ

เคล็ดจากอาจารย์ ดร.สมหวัง ผอ.สมศ  

     ทำไมต้องตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำคัญคือ ตั้งเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ทำให้คนต้องเร่ร่อน การตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นการพัฒนา ความเจริญมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ที่ความรู้ความสามารถพิเศษ มีบุคคลซึ่งมีคุณธรรมนำวิชาการ มีอุดมการณ์ รักความถูกต้อง     

  การขยายตัวของมหาวิทยาลัยบางครั้งขยายตัวเร็วเกินไปจนไม่ได้ตอบโจทย์ของกำเนิดมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะของขอนแก่น     

   ปัญหาประการสำคัญของอุดมศึกษา คือ ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพ

  การ บริการวิชาการต้องตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องช่วยสังคม  การบริการวิชาการให้กับคนด้อยโอกาส

 นวตกรรมที่สำคัญ คือ การบริการวิชาการด้วยการทำงานร่วมกันที่เรียกว่า สหวิทยาการ

  บริการวิชาการต้องตอบสนอง ชี้นำ เตือนสติ สังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

     การบริการวิชาการผ่านการสอนและการวิจัย เป็นนวตกรรมที่สำคัญ คือ การทำงานแบบสหวิทยาการ การทำงานบริการวิชาการโดยตอบแทนแผ่นดิน 

     หน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องช่วยสังคม เป็นที่พึ่งของสังคม แต่อย่ายัดเยียดให้สังคม อย่าอบรมอย่างทอดทิ้งสังคม ต้องมีการประกันคุณภาพได้ผลแน่นอนต้องเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงบริการวิชาการ และ บริการด้วยสหวิทยาการ ต้องมีการประกันคุณภาพดูผลงานที่เกิดการพัฒนาจริงๆ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การบริการวิชาการแก่ชุมชน#นวตกรรมการบริการวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 55106, เขียน: 19 Oct 2006 @ 10:19 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)