ฝึกซ้อมอย่างไร..ให้ใกล้เป้าหมายที่สุด.??

. ถึงแม้ผลของการประกวดจะไม่สำคัุญเท่ากับประสบการณ์ที่เด็กได้รับก็ จริง....แต่ก่อนลงสู่สนามแข่ง เด็ก ๆ ก็ควรจะได้ " อาวุธ " ที่มี " ประสิทธิภาพ" +" ความมั่นใจ " จากคุณครูผู้ฝึกซ้อม เพื่อให้เขาได้ก้าวลงสู่สนามแข่งอย่าง องอาจและภาคภูมิ มิใช่หรือ ?

.

วันนี้้ (13 ตุลาคม 56 ) เป็นอีกวันหนึ่ง ที่คุณมะเดื่อทำตัวให้ " ว่าง"

จากงานทั้งหลายทั้งปวง (หลังจากที่หยุดมาเมื่อวันวานแล้ว 1 วัน )

พรุ่งนี้ จะไปเข้าอบรม ที่อ่าวมะนาว กองบิน 5 

 

 

.

จากนั้น ก็จะต้องเริ่มฝึกซ้อมเด็ก ๆ ทั้ง 2 ทีม เพื่อเตรียมตัวลงสนาม

ระดับภาคต่อไป  ปิดเทอมนี้ ก็คงได้หยุดแค่ 2 วัน คือ วันนี้ กับเมื่อวาน

ล่ะจ้ะ

.

 

.

การฝึกซ้อมรอบใหม่นี้ เท่ากับต้อง " เริ่มต้นใหม่ " บนโครงสร้างเก่า

เพราะ เด็ก ๆ ต้องเจอคู่แข่งที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทีม " สุดยอด " มา

จากแต่ละเขต ทั้ง 2 ภาค คือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ดังนั้น การ

ฝึกซ้อมจึงต้อง " หนักหนาสาหัส " กว่าที่ผ่านมาในระดับเขตแน่นอน

.

 

.

จากประสบการณ์ในการฝึกซ้อมเด็ก ๆ เพื่อเข้าแข่งขัน ไม่ว่าในระดับ

ใด  ๆ ก็ตาม + ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ " กรรมการ " ตัดสินการ

ประกวดวิชาการมาตลอดระยะเวลาของการเป็นครู ทำให้ทราบแนวทาง

ในการฝึกซ้อมเด็ก ๆ ที่ส่งเข้าแข่งขัน ว่า " ฝึกซ้อมอย่างไรให้ใกล้เคียง

เป้าหมายที่สุด " ที่พอจะนำมาเล่าสู่กันฟังได้จ้ะ

.

 

.

ในรายการแข่งขันใหญ่ ๆ อย่างงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นี้ จะมีเป็น

ประจำทุกปี  ถึงแม้จะยังไม่มีกำหนดวันแข่งขันออกมาอย่างชัดเจน แต่

คุณครูก็จะทราบว่าต้องจัดในระยะเวลาใด และมีรายการแข่งขันหลัก

อะไรบ้าง ดังนั้น สิ่งที่คุณครูจะต้อง   เตรียมการก็คือ

.

    1. กำหนดรายการที่คุณครูจะส่งเข้าแข่งขัน

.

    2. สอนนักเรียนในชั้น ในสิ่งที่จะส่งเข้าแข่งขัน ตามปกติ เพื่อให้

โอกาสนักเรียนทุกคนในการที่คุณครูจะคัดเลือกเด็กเข้าประกวด

.

    3. ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขันในรายการนั้น ๆ จากปีก่อน ๆ แล้ว

ฝึกซ้อมเด็ก แต่ เนิ่น ๆ  ( รายการแข่งขันส่วนใหญ่ ในสาระหลัก ๆ มัก

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มากนัก  หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงเลย )

.

    4. เมื่อมีเกณฑ์ใหม่ออกมา  ( จะออกมาประมาณเดือน มิถุนา )

คุณครูต้องศึกษาเกณฑ์การประกวด + กรอบการแข่งขันให้ละเอียด

ถี่ถ้วน แล้วฝึก ซ้อมตามเกณฑ์ + กรอบ การแข่งขันนั้นอย่างเคร่งครัด

.

    5. ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ  และดูพัฒนาการของเด็ก ๆ เพื่อแนะนำ

ปรับปรุง แก้ไข และต้องไม่ลืมให้กำลังเด็ก ๆ ด้วยคำพูดที่ว่า " นักเรียน

ต้องทำให้ดีที่สุด ต้องทำอย่างเต็มความสามารถ  ส่วนผลแพ้ หรือชนะ

เป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมา "

.

    6. คุณครูผู้ฝึกซ้อมต้อง " แม่นยำ และ รู้จริง" ในวิชา หรือเนื้อหา

ของงานที่จะฝึกซ้อมนักเรียน การที่คุณครู ไม่ลึกซึ้งในงานนั้น ๆ ทำให้

ผลที่ออกมา ไม่ตรงตามหลักการ หรือ กระบวนการ เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง

ยกต้วอย่าง เช่น  ในเรื่องของ โครงงาน คุณครูบางท่าน ยังไม่เข้าใจคำ

ว่า " โครงงาน " จึงทำให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด " ไม่ใช่โครงงาน "

กลายเป็นงาน หรือ เรื่องที่ใช้สอนตามปกติในห้องเรียน

.

      7. สำคัญที่สุดต้องไม่ อ่อนซ้อม เด็ดขาด  เพราะการที่เด็ก ๆ ขาด

การฝึกซ้อมที่เข้มข้น แล้วต้องเข้าแข่งขัน เป็นเรื่องที่น่าสงสารเด็ก ๆ

เป็นที่สุด

.

หากคุณครูได้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแนวทางที่คุณมะเดื่อกล่าวมานี้แล้ว

ถึงจะพลาดเป้าเหรียญทองอันดับ 1 แต่ก็คงอยู่ในแถวเดียวกับ " เหรียญ

ทอง " นั่นแหละ ก็ยังเป็นที่น่ายินดีอยู่มิใช่หรือ

.

 

.

การที่คุณครูฝึกซ้อมเด็กโดยไม่ ศึกษาเกณฑ์ + กรอบการประกวดอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน เป็นเรื่องที่ น่าเศร้า ที่สุด  เพราะ ถึงแม้ผลงานออกมาจะดี

เยี่ยม ยิ่งใหญ่ อลังการ นสายตาของผู้ชม   เพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะ

ผ่านเกณฑ์และกรอบ ในการพิจารณาของคณะกรรมการไปได้ !!

.

 

ยก ตัวอย่างเช่น การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก มีมากมายหลายโรงเรียนที่

พลาดการได้เหรียญทองไปอย่างน่าเสียดาย  ทั้ง ๆ ที่ เด็ก ๆ ทำได้ดี

ผลงานภาพ  และรูปเล่ม " ชนะใจคนดู " แต่ไม่"ชนะใจกรรมการ "

เพราะ คุณครูผู้ฝึกซ้อม  " ไม่ได้ศึกษาเกณฑ์ + กรอบ " ที่กำหนดในการ

แข่งขัน  ผลงานจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ คะแนนจึงไม่มีให้

.

.

ถึงแม้ผลของการประกวดจะไม่สำคัุญเท่ากับประสบการณ์ที่เด็กได้รับก็

จริง....แต่ก่อนลงสู่สนามแข่ง เด็ก ๆ ก็ควรจะได้ " อาวุธ " ที่มี

ประสิทธิภาพ"  +" ความมั่นใจ  ากคุณครูผู้ฝึกซ้อม  เพื่อให้เขาได้ก้าวลงสู่ สนามแข่งอย่าง องอาจและภาคภูมิ มิใช่หรือ ? 

 

  ขอให้คุณครูและเด็ก ๆ ที่กำลังจะลงสู่สนามระดับภาคต่อไปประสบ

ความสำเร็จโดยทั่วกันจ้ะ

 

         ......................................................           

 

.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (25)

เขียนเมื่อ 

ได้ประสบการณ์เต็มๆ ครับ ชื่นชม

เขียนเมื่อ 

หวัดดีคุณพิชัย  ขอบคุณที่มาทักทายก่อนมื้อเที่ยงจ้ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครูมืออาชีพจริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

รับสเต็กเนื้อผักย่างสักจานไหมค่ะ

เป็นกำลังใจนะคะ คุณครูมะเดือ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมคุณครูและดีใจแทนเด็ก ๆ ค่ะ...^_^

สวนถาดนี้สวยมากค่ะ..ขอดูเป็นตัวอย่างนะคะ..

กิ่งไม้ที่นำมาแต่ง จำเป็นต้องชำให้ออกรากก่อนไหมคะ

ขอบคุณค่ะ..^_^

ใช่ครับ...ครูมืออาชีพ จริงๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณครูนก  ขอบคุณมาก ๆ สำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามบ่ายแก่ ๆ จ้ะคุณอร  ออกเจ ด้วยสเต็กเนื้อก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณสีตะวัน  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ....สำหรับเรื่องการสวนถาดนั้น คุณมะเดื่อขอเรียนตามตรงว่า ...ไม่มีความรู้เลย...จ้ะ ไม่ได้สอน กอท.ด้วย ภาพนี้ก็ไปถ่ายที่

เด็ก ๆ เขากำลังประกวดกันอยู่ ไม่ทราบว่าถาดนี้ได้รับรางวัลหรือเปล่า...สำหรับกิ่งไม้ที่นำมา

จัดนั้น ... ถ้าให้เดา ก็คงต้องมีรากล่ะนะ  กิ่งไม้แบบนี้ เป็นประเภทเล็บครุฑ ก็มีขายตามร้าน

ขายตันไม้ทั่วไปจ้ะ....ผิดถูกประการใด ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แจงด้วยนะจ๊ะ  ขอบคุณจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายจ้ะท่านผอ.คนเก่ง  สำหรับกำลังใจ

ขอบอกว่า ....  ใช่เลย...  สุดยอดดดดด  !!!... เป็นกำลังจายให้ คุณครู มะเดื่อ ... มากๆๆๆๆๆๆ เลย สู้ต่อไปนะคะ เย๊!!!

 

 

เขียนเมื่อ 

หวัดดีท่าน ผอ. เย้ ๆ ๆๆ  ... สู้ก็สู้...ถอยไม่ได้แล้วอ่ะ  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้าาา

เขียนเมื่อ 

เก่งนะค่ะ มีครูแบบใน รร, เด็กๆจะโชคดี ที่มีโอกาสได้แสดงออก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.ปิยะกุล  ขอบคุณที่มาทักทายจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมคุณครูผู้ทุ่มเททุกท่านค่ะ

แร๊ะนี่คือ...
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ปลาย
ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล
ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ....^^

 

เขียนเมื่อ 

ได้ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่สนใจ

เอาไปปรับใช้ในการร่วมกิจกรรมได้เลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจนะคะ...คุณมะเดื่อ...

เขียนเมื่อ 

สวยมากครับ

เขียนเมื่อ 

...สวยมากค่ะ .... 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณจันยา  สวนถาดระดับประเทศ ฝีมือสุดยอดมากจ้ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะท่านอาจารย์ขจิต  ขอบคุณที่มาทักทายนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะท่าน ดร.พจนา  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณทิมดาบ  ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการทักทายจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะพี่หมอเปิ้น  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ