วันนี้ไปส่งเงิน Online ที่ไปรษณีย์พิษณุโลก ไปที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  ส่ง 5 นาทีถึงผู้รับ ผู้รับนำบัตรประจำตัวมาขึ้นเงินได้เลย

   ส่งเงิน 10,000 บาท ไปรษณีย์คิดเงินค่าส่ง 62 บาท ผมสงสัยว่า ส่งเงินหรือโอนเงินจำนวนเดียวกันนี้ ธนาคารคิดเพียง 30 บาท เลยถามพนักงานที่ Counter เขาก็บอกวิธีการคิดดังนี้

  • ค่าส่งธนาณัติพื้นฐานไม่เกิน 1,000 บาท.................10  บาท
  • ค่าส่งธนาณัติส่วนที่เกินพันบาท คิดพันละ 2 บาท.....18  บาท
    (9,000 บาทคิด 18 บาท)
  • ค่าบริการพื้นฐาน EMS..........................................30  บาท
  • รวมเป็นเงิน   ........................................................58  บาท
  • VAT อีก 7 %.........................................................4  บาท
  • รวมค่าบริการธนาณัติ Online.................................62  บาท

   คนอยู่ชนบท จนอยู่แล้ว คิดค่าบริการมากกว่าธนาคารตั้ง 2 เท่ากว่า ผมว่าแข่งขันกับธนาคารยาก...

   เหตุผลที่แพงกว่า เพราะทางบริษัทไปรษณีย์ไทย ต้องการนำเงินกำไรส่วนนี้ไปชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากการส่งจดหมายธรรมดาครับ

  ถ้าไม่จำเป็นเร่งด่วน ส่งเงินธนาณัติแบบธรรมดา หรือใช้บริการโอนเงินลอยที่ธนาคาร...ผู้รับเพียงนำบัตรประชาชนไปรับ ก็สะดวกเหมือนกัน....