สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ เป็นเพราะไปอ่านบันทึกของคุณบอน แล้วทำให้ระลึกตัวเองได้ว่า ตายแล้ว...เรานี่นิสัยไม่ค่อยดีเลย เขียนบันทึกแล้ว พอใครมาต่อยอดก็ไม่ค่อยกลับมาตอบต่อ กลับมาอ่านความคิดเห็นนะคะ แต่น้อยครั้งที่จะต่อยอดบันทึกตัวเอง เริ่มเรียนรู้นิสัยในการเขียนบันทึกของตัวเอง ว่าดูจะทำตนเหมือนคนอัตตาสูงจัง ขาดความอ่อนน้อมยอมรับ (คิดว่าตัวเองมีนะคะ แต่ขาดการแสดงออกทางบันทึก)

ขนาดได้เห็นในบันทึกอื่นๆที่เจ้าของกลับมาตอบต่อยอด ก็ยังชื่นชม แต่ทำไมเพิ่งมาระลึกได้ว่า เราไม่ได้ทำเอาก็เมื่อตอนอ่านบันทึกคุณบอน และบันทึกประกาศรางวัลสุดคะนึงสำหรับคุณ nidnoi นี่เอง

ที่เอามาเขียนในวันนี้ เพียงเพราะจะบอกว่า บางทีเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเปิดใจ แต่จริงๆเราก็ไม่ได้เปิด โดยที่เราไม่รู้ตัว ย้อนคิดไปได้หลายอย่างนะคะว่า เรานี่เรียนรู้ช้าจัง เห็นตัวอย่างดีๆก็มากมาย แต่ไม่ยักกะคิดว่า เราไม่ได้ทำ  

เพราะฉะนั้น ข้อดีอย่างมากของการอ่านความคิดที่หลากหลายก็คือ การทำให้เราระลึกรู้อะไรบางอย่างขึ้นมา รู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความเขลา หลงตัวเองเลยค่ะ

ขอบคุณสมาชิกชาว GotoKnow จริงๆนะคะ