ก้าวแรกของการต่อยอดความรู้ของการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้

เราต้องค้นหา Best Practice ในหน่วยงาน ศึกษาทำความเข้าใจและจัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้เทคนิคที่ดี Best Practice ให้หน่วยงานอื่นๆ รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน
ตามที่หน่วยพัฒนาองค์กรได้จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวคิดในการพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้ของบริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการต่อยอดของความรู้ที่ได้รับและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน หน่วยพัฒนาองค์กรได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดี และที่น่าชื่นชมของบริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 16.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้า ใต้ต้นมะม่วง ข้างที่จอดรถฝั่งพัสดุ อาคารบริหาร ซึ่งมีเพื่อนพนักงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 13 ท่าน บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นบรรยากาศสบายๆ 

กิจกรรมเริ่มด้วยการแนะนำตนเอง หน่วยงานและสิ่งที่คิดว่าเพื่อนน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเราให้เพื่อนๆ ทราบและแลกเปลี่ยนถึงแนวคิด วิธีที่ดี ที่ประทับใจ ที่น่าชื่นชม ของบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด และสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเอง งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมแนวทาง/วิธีที่ดี ที่น่าประทับใจ ที่น่าชื่นชมของบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด ได้แก่
1.      การมีใจบริการ เต็มใจบริการลูกค้า ไม่โทษลูกค้า
2.      วิทยากรที่มาให้ความรู้ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะพูดและตอบคำถามก็ยิ้ม
3.      ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น มีทีมมดงาน หรือเรียกว่า Ant Mission 5-6 คน ที่เรียกว่ามดงานเป็นเพราะว่ามดทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง Ant Mission มาจากการรวมตัวของหัวหน้าแผน Supervisor เพื่อคิด สร้างนวัตกรรม ติดตาม รับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานของ Baby Ant  Baby Ant  คือคนหน้างาน สามารถส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เห็นไปใช้กับ Ant Mission
4.      ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น มี 7 ส. คือ 5 ส.+ 2 ส. คือ สวยและสิ่งแวดล้อม
5.      การสืบค้นปัญหา ข้อมูลที่แท้จริงก่อนการนำไปขับเคลื่อนเมื่อ Baby Ant เสนอแนะหรือส่งปัญหามาให้
6.      วิธีการติดตามผลของการให้บริการลูกค้าของพนักงานที่มีทีมเข้าไปใช้บริการ ติดตามผล จดบันทึกและรายงาน กรณีมีปัญหาก็จะช่วยแก้ไปปัญหาเป็นทีม7.      ระบบการควบคุมสินค้าที่ไม่ระบายออก หรือสินค้าขาดบนชั้น ซึ่งทำให้ร้านเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้า
8.      ผู้บริหารเมื่อเห็นปัญหา ไม่ละเลยปัญหา แก้ปัญหาทันที
9.      ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน ชูธงเดียวกันและทั้งองค์กรรับทราบ
10.  กิจกรรมมีเป้าหมายชัด กิจกรรมแตกย่อยมีความชัดเจนเป็นขั้นๆ
11.  ภายหลังการอบรมแล้วมีคู่มือการปฏิบัติงานจริงให้
12.  ใช้เพลงเป็นสื่อในการเสริมสร้างให้พนักงานรักองค์กร โดยเพลงได้มาจากการประกวดของพนักงาน

สำหรับแนวทางที่สามารถนำปรับใช้กับตนเอง หรืองานที่รับผิดชอบนั้น ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอแนวทางภายในเวลาจำกัด มีดังนี้
1.      การนำแนวทางของ Ant Missionหรือ Baby Ant ไปขับเคลื่อนในหน่วยงานได้เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพขึ้น
2.      แนวทางในการขับเคลื่อนเครื่องมือคุณภาพ ซึ่งรวมทั้งการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร เราต้องชัดในขั้นตอน วิธีการ กิจกรรม เส้นทางและเป้าหมายแต่ละขั้นที่ชัดเจน เป็นลำดับขั้น
3.      เราต้องค้นหา Best Practice ในหน่วยงาน ศึกษาทำความเข้าใจและจัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้เทคนิคที่ดี Best Practice ให้หน่วยงานอื่นๆ รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน

 

ซึ่งในวงสนทนาครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง วันพฤหัสบดี บ่าย (เวลา 14.00-16.00 น.) สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สำหรับในครั้งหน้ากำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แบ่งปันเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 55071, เขียน: 18 Oct 2006 @ 21:28 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

การแบ่งปันความรู้เป้นที่ดีน่ายกย่องดี ครับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้www.gotokrow.org/planet/nongsueng

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทครับ