คนทำงานสามวัง (๘)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว..ปรีดิยาธร เทวกุล) .ในวันเปิดโครงการ DMS

ชาววังเทวะเวสม์ (๔)

ในยุคของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ระบบออนไลน์ ได้

เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจาก manual

เป็น digital ที่นำมาซึ่งธุรกรรมทางการเงินที่มีความรวดเร็ว ขยายการ

ดำเนินงานที่เพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสายข้อสนเทศ รับผิดชอบระบบการชำระ

เงินทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านธนาคารพาณิชย์ ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ

ทางออนไลน์ (Data Management System,DMS) ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของธปท. และคณะทำงานพัฒนา website ของธปท.

ซึ่งมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความรอบคอบ มีการทดสอบระบบ

ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คำนึงข้อจำกัดทางทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การประสานงานด้วยความเข้าใจในทิศทางการทำงาน และการ

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในทุกแง่มุม เพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นไปได้ใน

ทางปฎิบัติ คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จสู่เป้าหมายของโครงการ

ไอทีเหล่านี้ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนธนาคารกลาง ได้จัดตั้ง "กลุ่มทูต

ไอที"(IT AmbassadorTeam) จาก ธปท. ออกไปเยี่ยมหารือกับ

ธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างชาติ แบบถึงลูกถึงคน แทนการเรียก

ธนาคารพาณิชย์มาพบที่ธปท. วิธีนี้ทำให้เกิดบรรยากาศ "ล้อมวงคุย"

ในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้ทำงานไอทีและฝ่ายธุรกิจที่

เกี่ยวข้องของธนาคาร ทั้งในเชิงลึกและกว้าง ได้ข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่

ต่างคนต่างทำ เกิดเป็นแผนการทำงานที่บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิผล

เชิงประจักษ์ โดยธนาคารขนาดใหญ่ ๔ แห่ง รับเป็น "ผู้นำร่อง" ชักจูง

พาธนาคารขนาดกลางและเล็ก มาเข้าวงในระบบอย่างราบรื่นด้วยดี

และการดำเนินงานบางด้านได้สร้าง "IT Pool" เพื่อประหยัดทรัพยากร

ของประเทศและความมั่นคงของระบบดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ช่วงนั้น ต้องพี่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระบบไอทีจากต่างประเทศ

หลายราย ที่เราต้องมีชั้นเชิงของการเป็น "นายจ้างขั้นเทพ" ด้วยการรู้

เท่าทัน ไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่เป็นทาสทางความคิด สามารถทำงานเอง

ต่อไปได้ด้วยดีเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว ทุกขั้นตอนการทำงานต้อง

มีการบันทึกข้อตกลงการทำงาน และประเมินผลอย่างเข้มข้นบนการ

ชี้แจงที่ชัดเจน เพื่อลดข้อโต้แย้ง และไม่ขยายเวลาการทำงานที่สิ้น

เปลืองเงินโดยไม่จำเป็น

...........................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

สวัสดี..ค่ะ..คุณพี่ใหญ่..นงนาท สนธิสุวรรณ...(ยายธี..มี..คำถามเจ้าค่ะ(หาก)..ต้องการ.."นายจ้างขั้นเทพ"..ช่วยการรู้เท่าทันไม่ถูกเอาเปรียบไม่เป็นทาส..ทางความคิด..)..เพื่อ..จะช่วย.."ต้นไม้"ให้มีชีวิต..รอด..อยู่บนแผ่นดิน..ต่อไป..(ควรจะทำอย่างไร..จึงจะรอดพ้น..จากหนี้สิน..ที่..ต้องใช้..ธนบัตร..ทดแทน..(ยายธีกำลังตกเป็นเหยื่อ..ที่กำลังช่วยตัวเองไม่ได้..เจ้าค่ะ.)..SOS..ฝากเคาะ..สัญญาณ..มาที่..พี่ใหญ่..เจ้าค่ะ..(ควรมิควร..แล้วแต่จะโปรด..แนะนำ).........ยายธี

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบันทึกนี้ครับ

-"นายจ้างขั้นเทพ" ด้วยการรู้เท่าทัน ไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่เป็นทาสทางความคิด สามารถทำงานเอง

ต่อไปได้ด้วยดีเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว ทุกขั้นตอนการทำงานต้อง

มีการบันทึกข้อตกลงการทำงาน...

-มี"แกงหยวกกล้วยไข่"มาฝากครับ..

 

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ขา

มาปลื้มพี่ใหญ่ค่ะ 

 

ฝันดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านการทำงานที่น่าภาคภูมิใจครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจและอ่านประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าของพี่ใหญ่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

"การประสานงานด้วยความเข้าใจในทิศทางการทำงาน และการ

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในทุกแง่มุม เพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นไปได้ใน

ทางปฎิบัติ คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จสู่เป้าหมายของโครงการ"

ขอบพระคุณค่ะกับข้อคิดดีๆ ขอเก็บเกี่ยวข้อคิดไปใช้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่นงนาท...ขอชื่นชมแนวทางบริหารจัดการ ระบบทำงานของธนาคารไทยพาณิชย์มากๆนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์พี่ใหญ่มากครับที่ให้ติดตามเรียนรู้การทำงานที่ทรงคุณค่าและน่าชื่นชมนี้มากครับ...

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับป้าใหญ่
 • มาติดตามผลงานครับ
 • ชื่นชม และนับถือป้าใหญ่มากๆ ครับ
เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

ขอบข่ายงานเยอะมากๆ

 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายข้อสนเทศ รับผิดชอบระบบการชำระ

เงินทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านธนาคารพาณิชย์ ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ

ทางออนไลน์ (Data Management System,DMS) ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของธปท. และคณะทำงานพัฒนา website ของธปท.

ขอชื่นชมการทำงานของพี่ใหญ่และทีมงาน

ผมได้เรียนรู้ระบบการทำงานมากเลย

เขียนเมื่อ 

 

 ขอบคุณ .... บันทึกดีดีนี้ค่ะ....เพราะพี่ใหญ่มีประสบการณ์สูงนะคะ

 

  

-สวัสดีครัีบป้าใหญ่

-ตามมาเยี่ยมอีกรอบ..

-วันนี้มี"ข้าวต้มผัดกล้วยไข่"มาฝากครับ..

-ขอบคุึณครัีบ

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

มาแจ้งว่า ขอเอาสมุดบันทึกนี้ไปรวมในแพลนเน็ต ชมรมปลูกผักกินได้นะครับ

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts2

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

มาติดตามต่อเย้ๆ

เขียนเมื่อ 

คุณครูพี่ใหญ่เคยดูแลบริหารงานด้าน IT ของแบงค์ชาติด้วย...  
เป็นประสบการณ์ที่ผมสนใจมากครับ อยากขอเรียนรู้ให้คุณครูเล่าให้ฟังอีกนะครับ
ผมคงต้องหาโอกาสไปรบกวนให้คุณครูพี่ใหญ่เลี้ยงน้ำผักผลไม้ เพื่อฟังเรื่องนี้ซะแล้วครับ ^_^
ขอบพระคุณคุณครูครับผม...

 • ชนะ
 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • Bright Lily
 • กาญจนา สุวรรณเจริญ
 • P. Rinchakorn
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • U-and-ME
 • ยายธี
 • ธรรมทิพย์
 • Dr. Ple
 • วศิน ชูชาติ
 • พ.แจ่มจำรัส
 • กล้วยไข่
 • บุษยมาศ
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • น้อย น้ำพอง
 • พระครูอุดมธรรมานุกิจ
 • GD
 • Yanyong-P
 • กราบนมัสการ และสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกความทรงจำในการทำงานนี้ค่ะ
 • คุณยายธี...เข้าใจเจตนารมณ์รักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมๆดีๆเช่นนี้ แต่เมื่อมีต้นทุนต้องจ่ายมากมายเกินความสามารถ คงต้องร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง..อยากให้เล่าราย ละเอียดที่มาที่ไปของเรื่องนี้ด้วยค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...สาขางานไอที ซึ่งต้องว่าจ้างที่ปรึกษาระบบงานที่ซับซ้อน นายจ้างต้องเข้าใจความต้องการขององค์กร ศึกษาปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายรอบด้าน พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของระบบสนับสนุนอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจ เลือกที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความุคุ้มค่าในการวางพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
 • น้องBright Lily...ขอบคุณภาพดอกบัวงามยามต้องน้ำค้างเหมือนเจ้าของภาพ ชมแล้วสดชื่นทุกยามที่ได้ยลค่ะ
 • น้องพ.แจ่มจำรัส...ยินดีมากค่ะที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่องเช่นนี้
 • น้องครูธรรมทิพย์..ระลึกถึงเสมอ ดีใจที่มาเยี่ยมเยียนกันค่ะ
 • น้องอร วรรณดา...เป็นหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่อยู่บนรากฐานของทัศนะคติเชิงบวก ที่สร้างพลังผลักดันงานสู่ความสำเร็จอย่างราบรื่นและยั่งยืนค่ะ
 • น้องดร.พจนา...ทุกระบบงานต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างมีคุณค่า
 • น้องจัตุเศรษฐธรรม...ตอนต่อไปจะได้เล่าถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร สู่ Knowledge Management ค่ะ
 • หลานวศิน…งานคือพลังขับเคลื่อนชีวิต มิตรร่วมใจนำพาสู่ความสำเร็จ..ป้าใหญ่โชคดีที่ได้รับโอกาสที่มีคุณค่าเช่นนี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต…เป็นภารกิจที่เชื่อมโยงศักยะภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่สัมพันธ์กันในมิติต่างๆ คนทำงานได้เปิดโลกทัศน์พร้อมกันไปด้วยค่ะ
 • น้องDr.Ple…งานที่ได้รับมอบหมายล้วนท้าทายและหลากหลายมากๆ ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงระบบและทัศนคติค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ยินดีมากค่ะที่ชมรมปลูกผักกินได้ มีแพลนเนตแล้ว พี่ใหญ่ยกให้ทั้งสมุดนี้ และได้ไปใส่คำสำคัญตามที่แนะนำค่ะ
 • น้องกล้วยไข่..ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมอ่านอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องอ.นุ...นัดหมายมาได้เลย เราไม่ได้พบกันมานานแล้ว ยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านี้ค่ะ ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/550422