การอ่านภาษาอังกฤษเมื่อเราพบในส่วนที่ยากเราสามารถเดาได้จากคำบรรยาย(Explanation) ถึงแม้ว่าคำบรรยายจะไม่ใช้คำศัพท์โดยตรงก็สามารถทำให้เราแปลความหมายได้เหมือนกันลองมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่าครับ   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">              1. John was a garrulous fellow, always chatting away about something.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>        ถึงแม้ว่าเราแปลคำว่า garrulous    ไม่ได้แต่สามารถเดาได้จาก always chatting away about something.ซึ่งแปลว่า คุยอยู่เสมอ หรือช่างพูดช่างคุย    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">              2. The pilot  had to abandon his burning plan and jumped to safety.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>        </p><p> เราอาจแปล abandon   ไม่ได้ แต่เราสามารถเดาได้จาก burning plan and jumped to safety.ซึ่งแปลว่า เครื่องบินไหม้จึงต้องกระโดดร่มออกมา ดังนั้น abandon น่าจะแปลว่า หนีออกมา         </p><p></p><p align="justify"> เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้ ผมมีความสุขกับการอ่านหนังสือแต่เขียนออกมาไม่ค่อยได้ยัง ไม่ชัดเจนในแนวคิดที่จะทำวิจัย ขอไปอ่านหนังสือต่อนะครับ  </p><p align="justify"></p><p align="justify">   ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.</p>