พิจารณาความเป็นจริง

โลภะ โทสะ โมหะคือพิษร้าย            

ต่างทำลายเข่นฆ่าไร้ศักดิ์ศรี

ปล้นจี้ชิงทรัพย์ก็มากมี

ทุกชีวีรักตัวและกลัวตาย

มนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐ

อย่าเตลิดมัวเมาเราทั้งหลาย

อันหลักธรรมพระพุทธองค์ทรงบรรยาย

เร่งขวนขวายยับยั้งอวิชชา

ความโลภความโกรธและความหลง

อย่าพะวงตัดใจเร่งศึกษา

มีความรู้หลักการมีวิชา

ให้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริง

               ผู้ประพันธ์ อรัญน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการสอนความเห็น (0)