ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเชียงดาว  ได้เห็นทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการจัดการรวมถึงการได้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ  ซึ่งก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • รายได้จากการเข้าชม
  • การบริการนำเที่ยว
  • การขายของที่ระลึก
  • ร้านอาหาร
  • ร้านจำหน่ายสมุนไพร
  • บริการถ่ายรูป
  • ฯลฯ

           ผมเก็บภาพมาฝากครับ

 
มองจากด้านนอกทางเข้าถ้ำ


บริเวณหน้าถ้ำ

 
คนนำเที่ยวโดยคนในชุมชน


ภายในถ้ำ


บนพื้นทางเดิน


หินงอกหินย้อยภายในถ้ำ


หน้าถ้ำเป็นน้ำผุดที่ไหลออกมาจากภูเขา


          แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งธรรมชาติที่เกื้อกูลมนุษย์นั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย  จะเห็นได้ว่าธรรมชาตินั้น ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่รอบข้างอย่างมากมาย   หลายชุมชนโชคดีที่มีแห่ลงทรัพยากรธรรมชาติคอยเกื้อหนุน แต่ก็มีอีกหลายชุมชนที่ไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นได้  

          หวังว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างแหล่งทรัพยากรเหล่านั้นในทุกพื้นที่ ได้ทำหน้าที่ป้องกันและรักษาให้ธรรมชาติเหล่านั้น   ได้อยู่คู่กับชุมชนและประเทศไทยของเราตลอดไป..

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก