วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน

Dr.Joule
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านเจอเลยแบ่งมาครับ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ่อยๆ จิตก็จะคุ้นเป็นนิสัย คือคนเรานี้อยู่ด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยรู่ตัวหรอกว่า ที่เราอยู่กันนี้เราทำอะไร ๆ ไปตามความเคยชิน ไม่ว่าจะพูดกับใคร จะเดินอย่างไรเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราจะตอบสนองอย่างไร ฯลฯ เรามักจะทำตามความเคยชิน ทีนี้ก่อนจะมีความเคยชินก็ต้องมีการสั่งสมขึ้นมา คือทำบ่อยๆ บ่อยจนทำได้โดยไม่รู้ตัว แต่ทีนี้ท่านเตือนว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้มันจะเคยชินแบบไม่แน่นอนว่าจะร้ายหรือจะดี และเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเอง

ท่านก็เลยบอกว่าให้มีเจตนาตั้งใจสร้างความเคยชินที่ดี ความเคยชินที่เกิดขึ้นนี้ท่านเรียกว่า "วาสนา" ซึ่งเป็นความหมายที่แท้และดั้งเดิม ไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยที่เพี้ยนไป วาสนา ก็คือความเคยชิน ตั้งแต่ของจิตใจ ตลอดจนการแสดงออกที่กลายเป็นลักษณะประจำตัว ใครมีความเคยชินอย่างไร ก็เป็นวาสนาของคนนั้นอย่างนั้น และเขาก็จะทำอะไรๆ ไปตามวาสนาของเขา หรือวาสนาก็จะพาให้เขาไปทำอย่างนั้นๆ เวลาพบเห็นอะไร ใครสั่งสมจิตใจชอบมาทางไหน ก็ไปทางนั้น

เช่น มีของเลือก ๒-๓ อย่าง คนไหนชอบสิ่งไหนก็จะหันหาแต่สิ่งนั้น แม้แต่ไปตลาดไปร้านค้า ไปที่นั่นมีร้านค้าหลายอย่าง อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้า เดินไปด้วยกัน คนหนึ่งชอบหนังสือก็ไปร้านหนังสือ อีกคนหนึ่งเข้าไปร้านขายของเครื่องใช้ เครื่องครัว เป็นต้น แต่อีกคนหนึ่งเข้าไปร้านขายของฟุ่มเฟือย อย่างนี้แหละเรียกว่าวาสนาพาให้ไป คือใครสั่งสมมาอย่างไรก็ไปตามนั้น และวาสนานี้แหละเป็นตัวการที่ทำให้ชีวิตของเราผันแปรไปตามมัน พระท่านมองวาสนาอย่างนี้ เพราะฉะนั้น วาสนาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่รู้ตัว

ท่านก็เลยบอกว่าให้เรามาตั้งใจสร้างวาสนาให้ดี เพราะวาสนานั้นสร้างได้ คนไทยเราชอบพูดว่าวาสนานี้แข่งกันไม่ได้ แต่พระบอกว่าให้แก้วาสนา ให้เราปรับปรุงวาสนา เพราะมันอยู่ที่ตัวเรา ที่สร้างมันขึ้นมา แต่การแก้ไขอาจจะอยากสักหน่อย เพราะความเคยชินนี้แก้ยากมาก แต่แก้ได้ปรับปรุงได้ ถ้าเราทำ ก็จะมีผลดีต่อชีวิตอย่างมากมาย ขอให้จำไว้เป็นคติประจำใจเลยว่า

"วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวทั่วไปที่รีบเก็บไว้ก่อนลืมเลือนความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ความคิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นการกระทำ...

การกระทำที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นนิสัย...

นิสัยที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นอุปนิสัย...

 

อุปนิสัยที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จะค่อย ๆ กลายมามีอิทธิพลที่มีผลต่อการกำหนดวิถีชีวิตทั้งหมดของเรา!

 

ขอบคุณบันทึกดี ๆ ที่มีมาฝากมากครับ

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุณบันทึกจรรโลงใจนะคะ

จริงๆ ด้วยค่ะ เหมือนคุณพ่อบอกว่า " กรรม " เกิดจากการกระทำของเราเองค่ะ  เวลาที่คนเราเจออะไรที่ไม่ค่อยดี ก็มักจะบอกว่า " เวร
กรรม "  แต่จริงๆ แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งที่เราทำค่ะ    เมื่อใครได้ดีมีสุข ก็มักจะพูดกว่า " วาสนาเขาดี " จริงๆ แล้วก่อนจะได้ดี ก็เกิดจากการกระทำเหมือนกัน ......ค่ะ

 

ฝันดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

"วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน" ...thank you

ขอบคุณมากนะครับ อาจารย์

-สวัสดีครับ..

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจตัวเอง 555

-วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน...

-ขอบคุณครับ