How to be a REAL Success กลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จแบบ chill chill คือ R: Relationships, E: Equipping, A: Attitude, L: Leadership

     ผมได้รับจดหมายข่าว จากสำนักงาน ก.พ.ร.(กพร.) เป็นจดหมายข่าว (E - NewsLetter) ประจำเดือน กันยายน 2548 ที่อยากจะนำมาเล่าต่อคังนี้ครับ
     มีกการจัดสัมมนาครั้งแรกในประเทศไทยของ Dr. John C. Maxwell ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "Maxwell Live in Bangkok: How to be a REAL Success" จัดโดย บริษัท บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบิสิเนสไทย พร้อมกับพันธมิตรอีกหลายหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ โดยมี คุณจักรภพ  เพ็ญแข รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระคือกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริง  
     Dr. John C. Maxwell กล่าวถึงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่แท้จริงว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 4 ประการ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยคำว่า REAL กล่าวคือ
     R: Relationships  คือ สัมพันธภาพ เป็นทักษะสำคัญสูงสุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้ง เพราะความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างนั้น สามารถสร้างหรือทำลายคุณก็ได้
     E: Equipping  คือ แรงหนุน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้อื่น เพราะระดับของความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ได้ก็คือ ทีมงาน 
     A: Attitude  คือ ทัศนคติ เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีที่จะมีผลต่อทัศนคติของบุคคลรอบข้าง ซึ่งชีวิตจะรุ่งเรืองเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับทัศนคติในตัว ไม่ใช่เพราะความสามารถที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเพียงอย่างเดียว
     L: Leadership  คือ ความเป็นผู้นำ เป็นการกำหนดเส้นทางความสำเร็จอันจะนำไปสู่การเป็นสุดยอดผู้นำต่อไป เพราะความรุ่งโรจน์หรือความล้มเหลวนั้น ขึ้นอยู่กับผู้นำ หากต้องการเปิดประตูสู่ประสิทธิภาพส่วนบุคคล หนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ ต้องเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ
     ผมอ่านเรียบร้อยแล้วก็รีบนำมาลงไว้ เพราะอะไรเหรอครับ นอกจากการให้ท่านได้อ่าน (หากท่านยังไม่ได้รับข้อมูลนี้) อีกอย่าง (อยากเขียนตัวเล็ก ๆ) อยากให้หมอยอร์นฯ ได้อ่านด้วย แต่ไม่ใช่กลัวท่านไม่รู้นะครับ กลัวท่านไม่รู้ว่าผมรู้แล้วด้วยมากกว่า (เดี่ยวฮา...ไม่ออกหรอก)

ติดตามต่อตอน การเป็นผู้นำ จาก Dr. John C. Maxwellประเภทของผู้นำ ของ Dr. John C. Maxwell และตอนสุดท้าย Dr. John C. Maxwell คือใคร?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

ศิวลักษณ์ จันทร์เกสร
IP: xxx.7.141.203
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  .

ผมได้เข้ามาอ่านบล็อกของคุณอนุชา แล้วรู้สึกว่าคุณอนุชาเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองดีนะครับ ยังไงมีโอกาส ผมจะเมล์มาคุยด้วยนะครับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.232
เขียนเมื่อ 
     ผมได้ตอบ คุณศิวลักษณ์ฯ ไว้แล้วที่ การเป็นผู้นำ จาก Dr. John C. Maxwell ครับ