เรื่องเล่าจากไร่ฝ้ายลพบุรี

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกษตรกรทำงานแทบตาย......ผลสุดท้ายพวกที่รวยคือพ่อค้าครับ..

    เล่าเรื่องต่อจากบันทึกที่แล้ว คราวนี้เป็นชาวไร่ฝ้ายแถวลพบุรี เป็นน้องสาวของชาวนาในบันทึกที่แล้ว เดินทางมายืมเงินกับพี่สาว 2 หมื่นบาทเพื่อนำไปเป็นค่าแรงในการจ้างคนมาเก็บฝ้าย

    2 สามีภรรยาที่ลพบุรีนี้ มีบ้านอยู่ในพื้นที่ 39 ตารางวา มีที่ 2 แปลง 10 และ 12 ไร่ ต้องเช่าเขาทำไร่ฝ้ายทั้งหมด ไร่ฝ้ายนี้ให้ผลปีละ 1 ครั้ง และเริ่มเก็บฝ้ายในปลายฤดูฝน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์ ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่น ดอกเบี้ยนอกระบบร้อยละ 3-5 บาทต่อเดือน ค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้า 2 หมื่น เงินต้นทุนก็ต้องยืมเขามาลงทุน

    สมมุติตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงนะครับ รายจ่ายครัวเรือน เฉลี่ยเดือนละ 4-5 พันบาท ปีหนึ่งเกือบ 5 หมื่นบาท  ทำไร่ฝ้าย 2 แปลงได้ประมาณ 7 ตัน  ตันละ 15,000 บาท ขายได้ทั้งหมดประมาณ 1 แสนเศษ หักต้นทุนการผลิตเสีย 6 หมื่น ดอกเบี้ย 1 หมื่น เหลือ 3 หมื่น แต่ใช้จ่ายในครัวเรื่อน 5 หมื่น ดังนั้นปีหนึ่งจะขาดทุน 2 หมื่นบาท ถ้าไปกู้เขามาต้องเสียดอกนอกระบบ ครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไร ?

    เกษตรกรทำงานแทบตาย......ผลสุดท้ายพวกที่รวยคือพ่อค้าครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)