เปิดห้องเรียนครูออนไลน์ มุ่งสร้างเด็กไทยพอเพียง

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ กล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่ายเรียนรู้ออนไลน์ว่า จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและเครือข่ายให้มีความคล่องตัว ฉับไว โดยสมาชิกสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกันได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งจะช่วยลดภาระงานเอกสารของครูลงได้มาก และช่วยให้ทางโครงการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนได้ใกล้ชิดขึ้น ทั้งนี้ ในแวดวงการศึกษาไทย “เครือข่ายการเรียนรู้ของครู” หรือ Professional Learning Community (PLC) กำลังเป็นเครื่องมือพัฒนางานการเรียนการสอนที่ได้รับความสนใจ เพราะจะเป็นพื้นที่ทางความคิดที่ครูสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ยิ่งสมัยนี้ที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ICT มาอำนวยความสะดวกด้วยแล้ว ข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เคยมีเรื่องของเวลาและระยะทางมาขวางกั้นจึงหมดไป


ความเห็น (2)

บล็อก อ.ฤทธิไกร ใน GotoKnow ค่ะ http://www.gotoknow.org/user/ritthikrai/profile