อนาคตประเทศไทย... อนาคตของเราร่วมกัน

ปัญหาเชิงระบบของสังคมที่เชื่อมโยงกันทั้งโลกเป็นภยันตรายอันใหญ่หลวงของคนไทยในปัจจุบัน ความสมานฉันท์รวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ทำความเข้าใจว่าอนาคตของเราร่วมกันคืออะไร และสร้างพลังร่วมที่จะไปให้พ้นเข่งหรือภยันตรายที่ครอบเราอยู่ จึงจะทำให้เราสร้างอนาคตประเทศไทยที่ดีให้ลูกหลานของเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และมีความสุขร่วมกันได้

 ได้เข้าไปอ่านบทความล่าสุดของอาจารย์หมอประเวศ เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาเล่าต่อ และเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับตนเองด้วย


     

        นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เขียนบทความเรื่อง "อนาคตประเทศไทย : อนาคตของเราร่วมกัน" เผยแพร่ในบทที่ 5 วิธีการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกัน ระบุว่า รัฐบาลควรจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติที่ว่าด้วย "อนาคตประเทศไทย : อนาคตของเราร่วมกัน" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ควรประชุมสมัชชาจังหวัดในทุกจังหวัดในหัวข้อเดียวกันนำมาก่อน แล้วแต่ละจังหวัดส่งผู้แทนประมาณจังหวัดละ 50 คน มาร่วมประชุมสมัชชาแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการควรจับประเด็นของข้อเสนอทั้งในสมัชชาจังหวัด และสมัชชาแห่งชาติ มาเรียบเรียงเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และระเบียบวาระแห่งชาติ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่แล้วนำเผยแพร่ทั่วไปให้สังคมไทยรับรู้และร่วมคิดร่วมทำต่อไป


        นพ.ประเวศระบุต่อไปว่า ในสังคมสมัยใหม่ที่ซับซ้อนและยาก จะใช้แต่อำนาจไม่ได้ผล มีแต่จะนำไปสู่ความพินาศ แต่ต้องใช้การเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง การเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางคือประชาธิปไตยที่แท้ ประชาธิปไตยไม่ได้มีแต่การเลือกตั้งเท่านั้น หากได้รับเลือกตั้งมาแล้วปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญา ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย หรือเป็นประชาธิปไตยแต่ในรูปแบบแต่ขาดสาระ หรือเป็นประชาธิปไตยปลอม หรือเผด็จการ มีแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่อยู่บนฐานแห่งการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนไทยทุกคนเท่านั้น ที่จะสร้างความรัก ความสมานฉันท์ และการร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรค --(มติชน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎา

คำสำคัญ (Tags)#อนาคตประเทศไทย#สมัชชาจังหวัด#ประเวศ_วะสี

หมายเลขบันทึก: 54531, เขียน: 13 Oct 2006 @ 23:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  บ้านใครใครอยู่ อู่ใครใครนอน อิ่มก่อนดูโขนดูหนัง อิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างจาน มือใครยาวสาวได้สาวเอา นำขึ้นให้รีบตัก เรามาโทษคนเขียนคำพังเพยแบบนี้กันดีไหมครับ ลูกหลานจะได้ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีอู่นอน