บรมครู

ครู
คำว่าครู มาจากภาษาบาลีว่า ครุ แปลว่าหนัก นั่นหมายความว่าครูคือผู้ที่ต้องเสียสละกำลังกาย ความคิด สติปัญญา ตลอดจนถึงแม้แต่เวลาที่มีอยู่น้อยนิดของตนเองเพื่อรังสรรค์ชีวิตน้อยๆให้เติบโตต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปลอดภัยและภาคภูมิ การเสียสละและทำงานด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้เองจึงเป็นที่มาของ คำว่าครู พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบรมครู เป็นต้นแบบของครูทั้งมวล ทรงทำหน้าที่ของครูได้อย่างสมบูรณ์ จำเดิมแต่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนพุทธศตวรรษ45 ปี จนกระทั้งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ณ เมืองเล็กๆชื่อว่ากุสินารา ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อผู้อื่น ใช้โคนต้นไม้เป็นห้องเรียน ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อการเรียนรุ้ ใช้เมตตา กรุณาเป็นเครื่องนำทาง ใช้วิธีการที่แยบยล ทรงสอนทุกคนไม่แบ่งชั้นวรรณะฉะนั้นจึงถือว่าทรงเป็นต้นแบบเป็นบรมครูอย่างแท้จริง ในฐานะที่ประกอบวิชาชีพครูการได้ใครสักคนเป็นต้นแบบย่อมทำให้มีพลังในการทำงานผ่าฟันอุปสรรค์นานาประการและถ้าผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูด้วยแล้ว ย่อมหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือวิสัยที่ครุจะทำไม่ได้เพื่อลูกศิษย์อีกต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-c&i

คำสำคัญ (Tags)#จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 54514, เขียน: 13 Oct 2006 @ 21:32 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 20:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)