วันนี้ไปเยี่ยมสวนลุงเฉลิม  พีรี ที่อำเภอบึงสามัคคี  ซึ่งมีกิจกรรมการเกษตรที่ผสมผสานหลากหลายมากมุมนี้เป็นการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง  เห็นการปลูกไม้พยุงเป็นไม้ป่าหลักๆ และมีพืชอื่นๆ ผสมปนเปกันไปลุงเฉลิมบ กว่าหากปลูกพยุงจะต้องปลูกจเนไม้ชนิดอื่นยำไปก่อน เพื่อให้ต้นพยุงได้พิงต้นจะได้ตรง มิฉนั้นต้นพยุงจะเอนเอียงเพราะเมื่อต้นเล็กๆ มักจะลำต้นอ่อนเอนง่าย  ผมปลูกพยุงที่สวนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ครับ ต้องตัดแต่งและเอาไม้ไผ่มาทาบดามไว้  เพื่อพยุงลำต้นพยุงตอนเล็กๆ เพราะเขาชอบเอนครับ


  เป็นอีกความรู้หนึ่งที่นำมา ลปรร.ครับ