ประจักษืมาตลอด 2 ปีกว่า บอกให้เราเข้าใจไม่ยากเลยว่าใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไดเกิดความรุนแรงยืดเยื้อมากและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ  แม้ว่าจะมีการปฏิรูป ประกาศกฎอัยการศึกไปทั่วประเทศแล้วก็ตาม ความไม่สงบสุขไม่ได้ยุติ ผู้ก่อการร้ายยังคงสร้างภาพลบให้กับมุสลิมและผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่เกรงกลัวต่อบาป และการลงโทษอันรุนแรงของพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮ(ซบ)น่ารังเกียจและควรประณามมากที่สุดก็เห็นจะเป็น การเข่นฆ่าผู้บริสุทธ์ในทุกศาสนาไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเล็ก ผู้หญิง และคนชราซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่มีและขัดแย้งกับหลักการแห่ง อัลอิสลาม(วิถีชีวิตมุสลิม)อย่างสิ้นเชิง ในสถานการณ์เช่นนี้ ใครก็ตามที่เป็นมุสลิมจะถูกจับตามองเป็นพิเศษ ในพื้นที่ทั่วประเทศ แม้แต่คนมุสลิมในภาคใต้เขาเองเขาก็รู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและไม่รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ ดังนั้นเพื่อยุติและไม่ให้ขบวนการเลวร้ายใดๆ สร้างภาพทำให้มุสลิม คนมุสลิม ศาสนาอิสลามถูกทำให้บิดเบื่อนเบี่ยงเบนไปสู่การเข้าใจผิดว่านิยมความรุนแรง มุสลิมส่วนใหญ่ที่รักสันติ(ปฏิบัติตามแนวทาง แบบอย่างซุนนะห์นบี(ศาสดามูฮัมหมัด ซล)ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ทางด้านศาสนาครูสอนศาสนา เด็กเยาวชน สตรี สัปปบุรุษทุกมัสยิดทั่วประเทศ คนมุสลิมทุกองค์กร ทุกภาคส่วนต้องไม่นิ่งเฉยกับการกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อนเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ในทุกกรณีต้องรีบออกมาประณาม ออกมาแก้ปัญหาสร้างเครือข่ายหา จับคนผิดมาลงโทอย่างสาสม ยิ่งถ้าสืบสวนว่าเป็นมุสลิมให้ลงโทษให้หนักและถอดออกจากการเป็นมุสลิม ประณามและเลิกคบค้ามสมาคมกับคนพวกนี้ สานกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทั่วประเทศและต้องกล้าที่จะเปิดเผยตัวตน องค์กรออกมาต่อต้านคัดค้านความเลวร้ายของคนพวกนี้อย่างมีสติ อย่างสุดจิตสุดใจ อย่างฉลาด กล้าหาญมีแผนและวิสัยทัศน์กับการจัดการปัญหานี้อย่างขัดเจนและเป็นกระบวนการเพื่อไม่ให้ความคิดใดๆก็ตามที่ไม่ได้อยู่บนซุนนะห์ของท่านนบี ได้ออกมาแสดงบทบาทอย่างไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหาย  หยุดนิ่งเฉย หยุดรอดู หยุดความอ่อนแอ หยุดวิพากษ์วิจารณ์ แต่ต้องออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นเครือข่ายทั่วประเทศและกล้าที่จะนำองค์กรออกมาประณามความรุนแรงในทุกกรณีที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อิสลามไม่เคยสอนให้เรานิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้อง และไม่เคยสอนให้เป็นกลางกับความเลวร้าย คนชั่ว และการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อนึงเราเองก็ขอประณามการจงใจฆ่าประชาชนผู้บริสุทธ์กรณีกรือเซะ กรณีตากใบ กรณีเยาวชนสะบ้าย้อย และทุกกรณีที่มีการอุ้มฆ่า รวมทั้งคดีของทนายสมชาย นีละไพจิตร เราขอให้ชำระประวัติศาตร์เหตุการณ์เหล่านี้และต้องหาคนกระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้จงได้