ส่วนประกอบของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่น่าคิด

แนวคิด,ผู้นำ

ส่วนประกอบของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง แนวคิดที่สำคัยของการปฏิบัติการพยาบาลในขั้นสูง คือ การตัดสินใจทางคลินิก และการเป็นผู้นำ แม้ว่าพยาบาลทุกคนจะมีการตัดสินใจทางคลินิกอยู่แล้ว แต่พยาบาลผู้ชำนายการจะต้องตัดสินใจในระดับที่ยากขึ้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาวับซ้อนทั้งร่างกายและจิตใจ สังคม และการตัดสินใจนั้นต้องอาศัยการผสมผสานของทั้งประสบการณ์และการศึกษาพยาบาลในระดับหลังปริญญา วึ่งการตัดสินใจทางคลินิกนั้นเป็นกระบวนการใช้สติปัญญาที่วับซ้อนประกอบด้วย

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสังเกตในผู้ป่วยแต่ละคนในสถานการณ์ที่เฉพาะนั้นๆ

2.  ความหมายของสิ่งที่สังเกต

3. สิ่งที่ควรจะกระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วย

  ในส่วนของการเป็นผู้นำนั้นพยาบาลผู้ชำนาญ การใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใว้ โดยการชี้แนะเจ้าหน้าที่พยาบาลในการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก การแปรการปฏิบัติการพยาบาลให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลได้เข้าใจ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติการพยาบาลและวิชาชีพ  สำหรับแนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่จะเสนอต่อไปได้แก่

1.  แนวคิดของการปฏิบัติในฐานะผู้ชำนาญการของเบนเนอร์

2.  แนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของคาลคิน

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลในฐานะผู้ชำนายของโฮลท์

4.แนวคิดของบราวน์ ผู้ชำนาญการในฐานะผู้มีส่วนร่วมในทีม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#พยาบาลชุมชน#แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง#พย.613

หมายเลขบันทึก: 5439, เขียน: 16 Oct 2005 @ 13:11 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 00:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)