แนะนำตำราพิชัยสงครามของซุนจู้ และเง่าคี้ โดย Samuel B.Griffith, Oxford University Press, ๑๙๖๓ แปลโดย คุณ พิชัย วาสนาส่ง (สำนักพิมพ์ลายสือไทย, พระนคร, ๒๕๒๑)
ติดตามอ่านฟรีนะครับ

< =คลิ้กที่รูปเพื่อ link

กล่าวนำ

"แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ"
        การเตรียมรบให้พร้อมสรรพ คือ การตระเตรียมกำลังทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พรักพร้อม  แต่จะคิดให้ไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไปอีก น่าจะหมายถึงการ "เตรียมจิตใจ" และ "ความคิด"  ในเรื่องของการศึกสงครามไว้ให้พร้อมด้วย การทำศึกสงคราม ถือเอาชัยชนะด้วยการใช้สติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญกว่าการใช้เพียงกำลัง
ซุนจู้สอนว่า....
        "สงครามทุกรูปแบบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลอุบาย"และ "นโยบายที่ดีที่สุดของการชนะสงคราม คือ การทำให้ข้าศึก ยอมแพ้โดยไม่ต้องสู้รบ" หมายถึง การใช้สติปัญญา ความรอบรู้ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทำลายล้างข้าศึก หรือทำให้ข้าศึก เกิดความอ่อนแอภายในเสียก่อนที่จะต้องใช้กำลังทหารเข้าทุ่มเท
ซุนจู้กล่าวว่า.....
            "แม่ทัพที่ชำนาญการสงคราม เอาชนะข้าศึกได้โดยมิต้องสู้รบ    ยึดเมืองได้โดยมิต้องใช้กำลังเข้าตี    และล้มอาณาจักรของศัตรูได้โดยมิต้องทำการรบเรื้อรัง"

          การได้อ่าน และทบทวนตำราพิชัยสงครามของซุนจู้หลายๆครั้ง ไม่เพียงจะทำให้เกิดสติปัญญา และความคิดอันเป็นประโยชน์ในการรู้สึกไหวตัว  ยังช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในโลกปัจจุบันได้ง่าย