เครื่องมือในการขออนุมัติเชิงหลักการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อผมนำโครงการฉบับสมบูรณ์ไปเสนอใหม่ (พร้อมแนบเรื่องเดิมไปด้วย) ผมจะได้กลับออกมาเร็วมาก จนที่หน้าห้อง (น้อง ๆ ทีมเลขาฯ) จะทักว่าของพี่... หมออนุมัติเร็วนะ (สงสัย...) ผมว่าจะบอกความลับแต่ก็ไม่น่าจะใช้ได้ ณ เวทีแห่งนั้น

          เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วที่ผมได้นำเอา เครื่องมือนี้ มาทดลองใช้ในการทำงานประจำของผม (งานฐานข้อมูลฯ และการประเมิน UC) รวมถึงส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ที่ผมไปเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยก่อนการเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อผู้บริหารนั้น ผมจะทำบันทึกข้อความ 1 ฉบับเพื่อบอกเล่าความเป็นมาเป็นไปโดยสรุป ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างย่อถ้ามี ข้อพิจารณา และข้อเสนอ ซึ่งจะลงท้ายด้วยถ้อยคำที่ว่า “เพื่อโปรดพิจารณา แก้ไขปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ หรืออนุมัติในหลักการ ซึ่งจะได้ดำเนินการหรือพัฒนาเป็นโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อไป และจะนำเสนอมาอีกครั้ง จะเป็นพระคุณยิ่ง”      ความยาวประมาณ 1 หน้า (หากจำเป็นก็ไม่เกิน 2 หน้า) ตามแบบบันทึกข้อความส่วนราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารเชิงหลักการ (ตามภาพ) ด้วยเห็นว่าหากผู้บริหารจะใช้เวลาพิจารณา ก็จะพิจารณาได้ง่ายขึ้น แก้ไขปรับปรุงกันก็สะดวก มี comment มาก่อนก็ได้ (ไม่เหมือนกับการมัดมือชก) เท่าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยดี และ(ผมคิดเอง) เมื่อผมนำโครงการฉบับสมบูรณ์ไปเสนอใหม่ (พร้อมแนบเรื่องเดิมไปด้วย) ผมจะได้กลับออกมาเร็วมาก จนที่หน้าห้อง (น้อง ๆ ทีมเลขาฯ) จะทักว่าของพี่...  หมออนุมัติเร็วนะ (สงสัย...) ผมว่าจะบอกความลับแต่ก็ไม่น่าจะใช้ได้ ณ เวทีแห่งนั้น
          ซึ่งเท่าที่สังเกตได้ ก่อนหน้านี้ (ผมมาอยู่ใหม่ ๆ) เมื่อมีการตีโครงการกลับมาจากห้องผู้บริหาร ก็จะเป็นที่วิพากษ์ วิจารณ์ คนเขียนโครงการก็พาลไม่สบอารมณ์ที่จะทำต่อ คือต้องแก้ไขไปใหม่
          ผมได้แง่คิดว่าถ้าผมโดนเข้าก็คงเป็นอย่างนั้นมั้ง ก็เลยแก้เสียก่อนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ณ วันนี้เครื่องมือได้ระบาดไปสู่ทีมงานเครือข่ายไตรภาคีฯ บ้างแล้ว ก็ไม่เคยได้ยินว่าจะมีการปฏิเสธจากผู้บริหารท่านใด และสัปดาห์หน้าจะไประบาดครั้งใหญ่ที่อำเภอเขาชัยสน ด้วยผมจะไปเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายหน่วยบริการที่นั่น จะเอาไปใช้ที่นั่นด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)