ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ณ ห้องประชุม รพ.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 14 ตุลาคม 2548