พระปัญญา

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" ได้อุทิศชีวิตและร่างกายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา แม้ว่าหลวงพ่อจะมีอายุมากแล้ว แต่หลวงพ่อยังคงทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง ในการรณรงค์ให้ชาวพุทธไทยได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริง โดยให้ละทิ้งจากความเชื่องมงาย ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อเน้นเสมอในแก่นแท้ของพระศาสนา และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาอื่นๆ

          พระพรหมมัคลาจารย์ หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปคือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ถือกำเนิดที่ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2454 เดิมมีนามว่า ปั่น เสน่ห์เจริญ หลังใช้ชีวิตฆราวาสจนมีอายุได้ 18 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทนาราม จ.ระนอง โดยมีพระระณังคมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดนางลาด อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีพระจรูญกรณีย์เป็นอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ.2474
          พระพรหมมัคลาจารย์ หรือที่ชาวพุทธรู้จักกันดีในนาม "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ" ได้อุทิศชีวิตและร่างกายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา แม้ว่าหลวงพ่อจะมีอายุมากแล้ว แต่หลวงพ่อยังคงทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง ในการรณรงค์ให้ชาวพุทธไทยได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริง โดยให้ละทิ้งจากความเชื่องมงาย ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อเน้นเสมอในแก่นแท้ของพระศาสนา และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาอื่นๆ
          หลวงพ่อฯ ได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย เช่น ทางสายกลาง คำถามคำตอบพุทธศาสนา คำสอนในพุทธศาสนา หน้าที่ของคนฉบับสมบูรณ์ รักลูกให้ถูกทาง ทางดับทุกข์ อยู่กันด้วยความรัก อุดมการณ์ของท่านปัญญา ปัญญาสาส์น ชีวิตและผลงาน มรณานุสติ ทางธรรมสมบูรณ์แบบ และ 72 ปี ปัญญานันทะ ราบละเอียดติดตามต่อจาก เมืองลุงดอทคอม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (4)

เด็กเมืองลุง
IP: xxx.19.67.141
เขียนเมื่อ 
หลวงพ่อได้ละสังขารแล้วครับ เมื่อเวลา 9.00 น. ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยเหตุอาพาธเจ็บหน้าอกเรื้อรังมานาน สิริรวมอายุได้ 96 ปี
เด็กเมืองบี่
IP: xxx.113.71.135
เขียนเมื่อ 
เสียใจต่อการมรณะภาพและสูญเสียของเกจิอาจารย์ผู้เป็นตัวอย่างต่อสังคม
ทรงกรด ชำนิยา
IP: xxx.11.68.144
เขียนเมื่อ 

ผมไปกราบนมัสการท่านที่วัดชลประทานมาแล้วครับ ตัวจริงของท่านผิวพรรณผ่องใสมากครับ อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกร่มเย็นมากครับ โชคดีที่ผมถ่ายรูปคู่กับท่านมา ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพครับ คำสอนของท่านยังอยู่ในใจของผมตลอด เพราะเป็นคำสอนที่ตรงตามหลักพุทธศาสนาโดยแท้ ท่านปัญญานันทะ เป็น1ใน3พระสงฆ์ไทยในยุคสมัยนี้ที่ผมให้ความเคารพนับถือมากครับ อีก2ท่านก็คือ ท่านพุทธทาสและพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตครับ

เขียนเมื่อ 

  • ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมนะครับ
  • เช่นกันครับคุณทรงกรดฯ ครับ เคยรู้สึกแบบนั้นด้วยครับ