ความเห็น 1425262

พระปัญญา

ทรงกรด ชำนิยา
IP: xxx.11.68.144
เขียนเมื่อ 

ผมไปกราบนมัสการท่านที่วัดชลประทานมาแล้วครับ ตัวจริงของท่านผิวพรรณผ่องใสมากครับ อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกร่มเย็นมากครับ โชคดีที่ผมถ่ายรูปคู่กับท่านมา ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพครับ คำสอนของท่านยังอยู่ในใจของผมตลอด เพราะเป็นคำสอนที่ตรงตามหลักพุทธศาสนาโดยแท้ ท่านปัญญานันทะ เป็น1ใน3พระสงฆ์ไทยในยุคสมัยนี้ที่ผมให้ความเคารพนับถือมากครับ อีก2ท่านก็คือ ท่านพุทธทาสและพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตครับ