ลักษณะการปฏิบัติของ APN

  ติดต่อ

  การพยาบาลขั้นสูง  

1.  มีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพ(aotonomy) คือมีอิสระในการปฏิบัติการพยาบาลที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ และการที่จะมีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพได้นั้นจำเป็นต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดในขอบเขตของวิชาชีพ การมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง แลพึงพอใจในงานที่ทำงานวิจัยต่างๆ

2.  มีสิทธิ์ตามกฏหมาย

3.  พิจารณาริเริ่มการบำบัดด้วยตนเองแทนการกระทำภายใต้การกำกับของวิชาชีพอื่นหรือทำแทน

4.  การตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนได้

5.  มีทักษะในกาจัดการทั้งทางคลินิค องค์กรและสิ่งแวดล้อม

6.  ทำวิจัยหรือนำผลการวิจัยมาใช้

7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

8.  ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติและในวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 5427, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 16:26:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การพยาบาลขั้นสูง#nurse#พยาบาลวิชาชีพ#ลักษณะการปฏิบัติของ apn

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)