ลักษณะการปฏิบัติของ APN

การพยาบาลขั้นสูง

1.  มีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพ(aotonomy) คือมีอิสระในการปฏิบัติการพยาบาลที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ และการที่จะมีเอกสิทธิ์ในวิชาชีพได้นั้นจำเป็นต้องเข้าใจอย่างแจ่มชัดในขอบเขตของวิชาชีพ การมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง แลพึงพอใจในงานที่ทำงานวิจัยต่างๆ

2.  มีสิทธิ์ตามกฏหมาย

3.  พิจารณาริเริ่มการบำบัดด้วยตนเองแทนการกระทำภายใต้การกำกับของวิชาชีพอื่นหรือทำแทน

4.  การตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อนได้

5.  มีทักษะในกาจัดการทั้งทางคลินิค องค์กรและสิ่งแวดล้อม

6.  ทำวิจัยหรือนำผลการวิจัยมาใช้

7.  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

8.  ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติและในวิชาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5427

เขียน

15 Oct 2005 @ 23:59
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 16:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก