APN ต่างจากพยาบาลที่มีประสบการณ์อย่างไร

APN ต่างจากพยาบาลที่มีประสบการณ์อย่างไร

-  การใช้ความรู้จากประสบการณ์ ทฤษฏี การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

-  วินิจฉัยและให้การบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมตอบสนองของบุคคลได้กว้าง

-  ให้การบำบัดในปัญหาที่มีความวับซ้อนทั้งร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ

-  ให้การบำบัดในภาวะที่ไม่สามารถทำนายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5428

เขียน

16 Oct 2005 @ 00:06
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 00:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก