เทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จากงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มอ. 16 พค. 56


สรุปกิจกรรมกลุ่มวันที่ 16 พ.ค.2556

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กเกิดจิตอาสา
1.  อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
2.  จัดหาแหล่งข้อมูลที่ขอรับความช่วยเหลือแล้ว post ใน webboard
3.  สนับสนุนให้มีกิจกรรม/อบรม ของนักศึกษาในภาควิชา/สาขาวิชาเดียวกัน ที่พัฒนาจิตอาสา
4.  ชมเชย/ชื่นชม นักศึกษาที่มีลักษณะที่เป็นผู้นำและมีความรู้ในการช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียน

5.  พัฒนาความมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ช่วยอาจารย์ถือของ ช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ถูกต้องโดยผู้รับไม่ควรปฏิเสธหรือควรพูดจาสุภาพ

6.  กำหนดเป็นนโยบายทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และต้องเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั้งสิ่งที่จะเกิดและเกิดขึ้นแล้ว

 

เทคนิคการกระตุ้นในเด็กทำงานเป็นทีม

ขั้นตอนเทคนิค
1.  ร่วมกันวิเคราะห์1.  แบ่งหน้าที่ตามตำแหน่งและสับเปลี่ยนตำแหน่ง
2.  กำหนดเป้าหมาย2.  สร้างแรงจูงใจ/ให้รางวัลพิเศษ/มีการชมเชย
3.  วางแผนการทำงาน3.  รายงานความก้าวหน้าของงาน
4.  กำหนดกิจกรรม4.  ให้สมาชิกประเมินผลแนวราบ(ภายใน+ระหว่างกลุ่ม)
5.  แบ่งงานให้สมาชิก5.  ชิ้นงานเป็นปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์จริง
6.  ปฏิบัติจริงตามแผนและติดตามผล6.  ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
7.  ประเมินผลขั้นสุดท้าย

 

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กรักการอ่าน
1.  ให้โจทย์และมีการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
2.  ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อที่ตนเองสนใจ
3.  ให้นักศึกษาออกข้อสอบด้วยตนเอง
4.  จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังก่อนเข้าสู่บทเรียน
5.  มีการแนะนำหนังสืออ่านนอกเวลา

-2-

 

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กกล้าใช้ภาษาอังกฤษ
1.  แทรกเนื้อหาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.  มีการถาม-ตอบในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
3.  อ่านบทความและมีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
4.  สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เพื่อให้นักศึกษากล้าพูด โดยไม่ต้องสนใจความถูกต้องของไวยากรณ์
5.  เชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาช่วยสร้างบรรยากาศ International
6.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กิจกรรม English For Fun
8.  มีการใช้สื่อการสอน Multimedia เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Youtube  

 

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอกว่า
1.  ให้มีการจัดกลุ่มติวกันเอง
2.  ให้มีการจัดคู่ติวหนังสือ โดยคละกันระหว่างนักศึกษาที่เก่งและไม่เก่ง
3.  ให้มีการจัดกลุ่มนำเสนอผลงาน/การสอบ โดยสุ่มเลือกผู้นำเสนอผลงาน/การสอบ
4.  ดึงเด็กเก่งมาสอนเพื่อนที่ไม่เก่ง และมีการกระจายความรู้ไปสู่เพื่อน ๆ คนอื่น
5.  จัดคลิกนิกวิชาการ
6.  มีการถาม-ตอบผ่านทาง webboard

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กรักการเขียน
1.  มีการเชิญวิทยากรมาสร้างแรงจูงใจ เช่น นักเขียนที่เป็น Idol หรือผู้เชี่ยวชาญ
2.  มีการวิพากษ์งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ โดยอาจจะตั้งกฎในการวิพากษ์ด้วย
3.  มีการใช้สื่อ Multimedia เพื่อสร้างไอเดียในการเขียน เช่น คลิปวิดีโอ, เพลง,knowledge base
4.  กระตุ้นให้นักศึกษาเขียนบน blog หรือ ClassStart
5.  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเป็นคู่ โดยการเขียนสรุปความจากเรื่องที่ได้เลือก
6.  กระตุ้นให้นักศึกษาเขียนเรื่องจากสิ่งที่ตนเองประทับใจ/สนใจ/สิ่งที่รัก 
7.  ผู้สอนควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ, ให้ข้อเสนอแนะหรือให้คำชมเชย พร้อมทั้งให้ตัวอย่างเพิ่มเติม

-3-

 

เทคนิคการกระตุ้นให้เด็กถามตอบในชั้นเรียน
1.  ให้กำลังใ
2.  ให้ลองผิด  ลองถูก
3.  เริ่มด้วยคำถามง่าย ๆ
4.  มีการให้คะแนน เมื่อนักศึกษาสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง
5.  นักศึกษาสามารถค้นหาผู้ช่วยในการหาคำตอบ
6.  กระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามจากโจทย์ใกล้ตัว
7.  ให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
8.  ให้มีการสอนแบบ active leaner
9.  สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
10. ผู้สอนควรเดินให้ทั่วชั้นเรียน และหมั่นซักถาม พูดคุยระหว่างการสอน
11. มีการจัดทดสอบความรู้ (Quiz) บ้าง
12. ผู้สอนควรให้นักศึกษามีการสลับที่นั่งกันบ้าง
13. ผู้สอนอาจะสอนแบบกึ่งเสวนา โดยการให้นักศึกษาตั้งคำถาม


หมายเลขบันทึก: 542824เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2013 09:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 สิงหาคม 2014 10:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

จะลองนำมาใช้ในหลายๆเทคนิคค่ะอาจารย์จัน...ขอบคุณค่ะ

...เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ...ขอบคุณค่ะ

ไม่ได้สอน ไม่ได้เรียนแล้ว แต่สนใจชื่อค่ะ

"ห้องเรียนกลับทาง"  แปลว่าไงคะ

 

ชื่อน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ ขอนำมาใช้กับลูกวัยรุ่นค่ะ

จะลองใช้ในภาคเรียนหน้านะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท