" การทำน้ำยาล้างจาน สู่ความพอเพียง "


16 กรกฏาคม 2556 กศน.ตำบลภูเขาทอง  จัดโครงการจ้ดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             “การทำน้ำยาล้างจาน  สู่ความพอเพียง” วัตถุประสงค์. เพื่อให้ประชาชนในตำบลภูเขาทอง มีการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์            มีคุณค่า ลดรายจ่าย เกิดรายได้ให้กับครอบครัว และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

                                      โดยได้รับความรู้จาก คุณ กนกอร อู่ทรัพย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ


                                       

                                       บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบล ภูเขาทองความเห็น (4)

ทำน้ำยาล้างจานอย่างเดียวหรือครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"ผลสุดยอด กศน., รับรองเงินเดือนจ้างเหมาบริการ, เรื่องน่าสนใจจากท่านเลขาฯ 2 งาน, ถ้ามาสอบ ม.6-8 เดือนไม่ได้, ขอสอบที่ต่างจังหวัด, ประกาศเครื่องราชฯ, แต่งกายรับเข็ม, จนท.พัสดุ ไม่ได้จัดซื้อพัสดุเอง, รูปแบบการเรียนการสอน ม.6-8 เดือน, เทียบระดับต่อกัน 2 ระดับ”
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )

อยากได้สูตร ครับ

เขียนเมื่อ 

....... ดีจังเลย ..... ทำเองใช้เองนะคะ .... ประหยัดเงินในกระเป๋า ...... เงินเข้ากลุ่มสมาชิก นะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ ถ้าทำกันในครัวเรือนได้