P.R รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลนิทรรศการโครงงานโปสเตอร์ดีเด่น

สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำรายชื่อน้องๆ นิสิตคนเก่งที่ได้รับรางวัลนิทรรศการโครงงานโปสเตอร์ดีเด่นมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับ รวมถึงรายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมาให้ทราบด้วยครับ โดยมี คณบดี บุคลากร และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ร่วมนิทรรศการโครงงานภาคโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 9 11 ตุลาคม 2549 ณ อาคารบริหารและบริการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจำนวนมากครับ มีผู้ได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น  ดังนี้ครับ นายไพทูรย์ สว่างวงค์ นางสาวรัชตวรรณ ไทยแท้ นายธีระพงษ์ ตันมิ่ง

ภาควิชารังสีเทคนิคได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการประดิษฐ์กล่องล้างฟิลม์เอกซเรย์ฟันด้วยมือนอกห้องมืด
โดยมี

อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   นางสาวณัฐนันท์ กันทะชมภู นางสาวนงลักษณ์ บัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิคได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการประดิษฐ์อุปกรณ์ยกศรีษะช่วยจัดท่าผู้ป่วยเนื้องอกสมองสำหรับการรักษาทางรังสีเทคนิค
โดยมี อ.ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  นายวสันติ อินธิยา นายอาทิตย์ จันทร์คำ นายชินโชติ ช่างหลอม

ภาควิชาทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องเครื่องช่วยกดนวดหัวใจอัตโนมัติสำหรับเด็ก

โดยมี อ.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   นางสาวจิตตรา มาประสพ นางสาวสิดารัสมิ์ ทั่งมั่งมี นางสาวเกตุศิริ ทิพย์คำง

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ

โดยมี อ.เตือนจิตร น่วมจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา     นางสาวอารีย์ จินะรักษ์ นางสาวนันท์ เกิดหลง นายสุรสิทธิ์ คุ้มสวรรณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ชนิดของฮีโมโกลบินด้วย
HPLC และ
FPLC
โดยมี อ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวนิตยา คิดถูก นางสาวเกศรินทร์ สายคำบ่อ นายเอกรัฐ มาย้าย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการใช้ไมโครคอลัมน์โครมาโทกราฟฟีซ้ำในการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี
โดยมี ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  นางสาวชยพร เร่งเร็ว นางสาวพรทิวา ต๊ะวงศ์ นายเดชศักดา พรหมมาเสริฐ

ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการเปรียบเทียระยะเวลาระหว่างการนั่งพับเพียบบนพื้นราบ กับการนั่งพับเพียบบนเบาะรองนั่งและประเมินความพึงพอใจต่อเบาะรองนั่ง

โดยมี อ.ปริญญา เลิศสินไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   นางสาวจิราภรณ์ ไพรี นางสาวปัทมา ทับทิมทอง นางสาวอนุสรา แสงพลอย ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับรางวัลโครงงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น
เรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดความทนทานของกล้ามเนื้องอลำคอขนาดสั้น

โดยมี ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประชาสัมพันธ์ สหเวชฯ มน.

คำสำคัญ (Tags)#งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 54132, เขียน: 11 Oct 2006 @ 10:02 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 12:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับสำหรับบันทึกนี้ครับ
  • อยากให้คุณวายุส์ช่วยนำรูปมาลงให้ด้วยครับ
ภาวินี
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณวายุส์  ที่ทำหน้าที่ได้ดีจริง ๆ ก็ต้องขอโทษด้วยที่งานวิชาการให้รายชื่อตอนเย็นแล้วทำให้คุณวายุส์ ต้องกับบ้านเย็นไปหน่อย แต่สุดท้ายก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี