สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่1

คุณอำนวยหมู่บ้านนั้นจะต้องมีใจร่วมทำมึความเสียสละ คือมาด้วยความเต็มใจและสมัครใจ

      ตามที่ได้บอกไปแล้วว่าการดำเนินงาน การจัดการความรู้อำเภอเมืองนครฯ นั้น ได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์ ของโครงการซึ่งได้กำหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ไว้ในเรื่องของ

        1. ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยหมู่บ้าน (คุณกิจแกนนำ)

        2. ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

        3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        4. บทบาทคุณเอื้ออำเภอ คุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบล และคุณเอื้อตำบล

        5. ศักยภาพของคุณกิจครัวเรือน

         ผมขอเล่าไปทีละรายละเอียดของเนื้อหา    อาจยาวไปในแต่ละบันทึก  ก็ต้องขออภัย  ผู้ติดตามด้วยนะครับ

1. ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยหมู่บ้าน (คุณกิจแกนนำ)

๑.๑ ประสิทธิภาพในการสรรหาแกนนำหมู่บ้าน
    บทเรียนในเรื่องของการสรรหาแกนนำหมู่บ้านที่จะมาดำเนินการในส่วนของคุณอำนวยหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการในปี ๒๕๔๙ นั้นซึ่งแกนนำส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน คือ กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และบุคคลที่ได้รับการขอร้องให้มาทำเรื่องนี้  ซึ่งในบางหมู่บ้าน แกนนำที่มาดำเนินการตั้งแต่การเก็บข้อมูลนั้นไม่ได้เห็นความสำคัญเพียงแต่ทำให้เสร็จ  จากการที่ลงไปประสานแกนนำนอกรอบก่อนการทำเวทีตามรายชื่อแกนนำที่ได้จากอำเภอ บางคนไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่า ทำอะไร เก็บข้อมูลเมื่อไหร่ เคยประชุมที่ไหน มีชื่อผมอยู่ด้วยหรือ ซึ่งแสดงว่าแกนนำหมู่บ้าน ๘ คน ตามรายชื่อที่ได้นั้นไม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันจริง เพียงแต่มีรายชื่อเพื่อให้ครบองค์ประชุมแค่นั้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการที่จะลงไปดำเนินการต่อยอดโครงการในการประชุม ๘ แกนนำ ๔๐๐ หมู่บ้านที่หอประชุมเมือง ๒ ครั้งนั้น บางหมู่บ้านไม่มีแกนนำเข้าร่วมประชุมเลยทำให้เสียเวลากับการประสานติดตามเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ  
    จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการในปี ๒๕๔๙ นั้น คิดว่าผู้ที่จะเป็นแกนนำหมู่บ้าน ในการทำหน้าที่คุณอำนวยหมู่บ้านนั้นจะต้องมีใจร่วมทำ มีความเสียสละ คือมาด้วยความเต็มใจและสมัครใจ เพราะแกนนำจะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ร่วมเวทีเพื่อเป็นคุณอำนวยในกลุ่มย่อยของการทำเวทีทุกครั้ง  คิดว่าในการดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๐ นั้น น่าจะสรรหาคนที่มีลักษณะดังกล่าวมาทำหน้าที่เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดี  โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้นำทางธรรมชาติในชุมชน เช่นผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจ เคารพนับถือ และน่าจะเลือกคนที่เป็นผู้ดำเนินวิถีชีวิตจริงอยู่ในพื้นที่ ไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่ง  เพราะบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะไปคัดสรรคุณกิจอีก ๘ คน ได้ดีกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 54130, เขียน: 11 Oct 2006 @ 09:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ตามมาชื่นชมและมาให้กำลังใจต่อจากตอนที่แล้วครับ
  • ขอยืนยันว่าเป็นบันทึกที่มีค่า ให้บทเรียนที่เป็นประโยชน์
  • ขอบคุณตรับ