ความเห็น 864519

สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่1

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ตามมาชื่นชมและมาให้กำลังใจต่อจากตอนที่แล้วครับ
  • ขอยืนยันว่าเป็นบันทึกที่มีค่า ให้บทเรียนที่เป็นประโยชน์
  • ขอบคุณตรับ