<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่าและ กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบ "เฮือนกาชาด" ฯ

                                        

           กศน.ตำบลโนนข่า และ กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมกับที่ว่าการปกครองอำเภอพล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโนนข่า กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบ "เฮือนกาชาด"  โครงการใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2556 เพื่อมอบให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นคนดีของสังคม โดยกำหนดอำเภอละ  1 หลัง จากการพิจารณาได้คัดเลือก นายอำพล สายสิทธิ์ บ้านเลขที่ 170 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

                                

                          
                นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

                       
                          ครู กศน.ตำบลโนนข่า ถ่ายรูปร่วมกับนายอำพล สายสิทธิ์ ผู้ได้รับบ้าน"เฮือนกาชาด"
                       
                      นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ


             ครู กศน.ตำบลโนนข่าและ ครู กศน.ตำบลหนองมะเขือ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฯ


                                               ฝ้ายผูกข้อมือประเพณีวัฒนธรรมภาคอีสาน
                        
              นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอพล กล่าวต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

                        

                      

                      

      นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงานโครงการใส่ใจให้ที่อยู่ "เฮือนกาชาด"

                      

                          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี

                     

                                   มอบทะเบียนบ้านเลขที่ 170 นายอำพล สายสิทธิ์

                    
                        นายเฮียง ลือคำหาญ นายก อบต.โนนข่า มอบเครื่องนอนและเครื่องครัว

                    

                         มอบป้ายจุดตรวจพลังแผ่นต่อต้ายยาเสพติดตำบลโนนข่า 9 หมู่บ้าน

                       

                                                          หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพล

                       

                               กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและแพทย์ประจำดำบลโนนข่า

                          
                                                    บุคลาการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

                           

                                             คณะครู กศน.ตำบลโนนข่าและกศน.ตำบลหนองมะเขือ
                                                   http://khonkaen.nfe.go.th/kknfe/index.php

                 http://khonkaen.nfe.go.th/kknfe/index.php?name=news&file=readnews&id=274

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)