ทุน ดร.ปริมจิรา ทัดบุปผา..ลูกกตัญญูสู่การเขียน


ผมกับคณะครู ก็เช่นเดียวกัน ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ปริมจิรา มา ณ โอกาสนี้ครับ

      หากไม่บันทึกเรื่องราวดีๆนี้ไว้ในโกทูโนแห่งนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม ผมเองไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของทุนการศึกษาแต่ประการใด 

ด้วยเจตนาและความจริงใจ ท่านเองก็คงไม่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์คุณงาม

ความดี แต่ผมเห็นว่า จะส่งผลดีต่อการศึกษาโดยรวมครับ


      ดร.ปริมจิรา ท่านเคยได้รับเงินรางวัลจากโกทูโน วันนั้นท่านมอบให้

โรงเรียนบ้านหนองผือทั้งหมด ผมกับครูนำเงินของท่านไปซ่อมแซมเล้าไก่และ

ซื้ออุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ ๒๐ ตัว กิจกรรมได้ดำเนินไปเป็นอย่างดี มีความ

มั่นคง และประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ....ปีการศึกษา ๒๕๕๖


      เปิดเทอม ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดร.ปริมจิรา ได้ส่งเงินมาให้ผม ๑๒,๐๐๐ 

บาท ซึ่งเป็นเงินทุนส่วนหนึ่ง ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา ของครอบครัวท่าน ที่

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านเป็นเลขานุการมูลนิธิด้วย เท่าที่ผมทราบ ท่านได้ดูแล

โรงเรียนต่างๆ ทางภาคเหนือหลายโรงเรียน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่


      ผมใช้ชื่อทุนนี้ว่า "ทุนลูกกตัญญู" เพราะ ดร.ปริมจิรา มีแนวความคิดว่า 

อยากเห็นเด็กนักเรียน ได้แสดงออกในช่วงปิดภาคเรียน เกี่ยวกับการดูแลช่วย

เหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง แบ่งเบาภาระงานภายในครอบครัว ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดี 

บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน เป็นความเรียง(อย่างน้อย ๑๐ บรรทัด)  ผม

ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน และบอกโจทย์ข้อนี้ ไปกับผู้ปกครองและ

ให้การบ้านนักเรียนไปทำ พอเปิดเทอมมา นักเรียนส่งชิ้นงานกว่า ๒๐ คน ผม

ให้ครูคัดเลือกงานเขียนของนักเรียนชั้น ป.๓ - ป.๖ โดยดูที่เนื้อหา ความตั้งใจ 

ความสะอาดและลายมือ ได้ผลงานความเรียงที่บ่งบอกว่านักเรียนช่วยเหลือ

พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรบ้าง รวม ๑๕ ชิ้นงาน ของนักเรียน ๑๕ คน  


      แต่ละคนเขียนได้ดีมาก หลายคนเขียนได้มากกว่า ๑ หน้ากระดาษ ลายมือ

สวย เว้นวรรคตอนดี มีกิจกรรมทำดี หลายเรื่อง ทั้งเลี้ยงน้อง หุงข้าว ล้างจาน 

ปลูกอ้อย ปลูกมัน และไปบวชเณร บางคนก็บอกว่าไม่ดื้อไม่ซน ช่วยประหยัด

ไฟฟ้าและน้ำประปา ช่วยบีบนวดตายายและช่วยไปซื้อของตลาดนัด ผมเชื่อ

มั่นว่าเด็กเขาทำจริง โดยดูจากนิสัย และก็ได้แอบถามผู้ปกครองบ้างแล้ว

    

  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผมนิมนต์พระคุณเจ้า ซึ่งเป็นระดับพระครู ที่เป็นที่

เคารพศรัทธาของชาวบ้าน มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมให้โอวาท

นักเรียน ในการนี้ผมได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วย พระคุณ

เจ้า ท่านชื่นชมกิจกรรมนี้ ให้ศีลให้พรและพูดปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความ

กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้ปกครอง ท้ายสุดก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน

   

   ก่อนผู้ปกครองจะกลับ ผมให้ครูประจำชั้นสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย โดยใช้

เครื่องมือ(แบบสัมภาษณ์) ผมต้องการทำวิจัยเล็กๆ เพื่อดูว่า ทุนการศึกษาของ 

ดร.ปริมจิรา ครั้งนี้ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองอย่างไร จะส่งผลดีต่อทักษะ

การเขียนของนักเรียนหรือไม่ รวมทั้งที่สุดแล้ว จะช่วยเสริมแรงให้นักเรียนมี

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากน้อยขนาดไหน...ผมได้ข้อมูลเบื้องต้น

บ้างแล้ว ในไม่ช้าก็คงสรุปได้

  

    ทุนการศึกษาของ ดร.ปริมจิรา ผมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน วันนี้ ผมเพิ่งใช้ไป

เพียงส่วนเดียว บอกผู้ปกครองว่า "วันแม่แห่งชาติ" ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันที่ลูกๆ 

จะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูอีกครั้ง จะด้วยการผ่านทักษะ "การอ่าน" การ

พูด หรือ "การเขียน" ก็ขอประชุมครูก่อน งานนี้ เชื่อว่า นอกจากนักเรียนจะรัก

โรงเรียนมากขึ้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นแล้ว คงจะรักและคิดถึง

 ดร.ปริมจิรา ทัดบุปผา ไปอีกนานเท่านาน


      ผมกับคณะครู ก็เช่นเดียวกัน ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.ปริมจิรา มา 

ณ โอกาสนี้ครับ

 

      

              

                      

       

                            

                               

                         

 

www.bannongphue.com

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 539881เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2013 21:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กันยายน 2013 21:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

แวะมาชื่นชมท่านผู้ใจดี Dr. ปริมของเรา

แวะมายินดีกับท่าน ผอ. ที่ได้ทำโครงการฯ ดีดีๆ อยู่เสมอ

แวะมาดีใจกับเด็กๆ ที่มีท่านทั้ง 2 คนข้างบนนี้ และคณะคุณครู และสังคมที่นี่ค่ะยอดเยี่ยมเลยครับ

ในส่วนของบ้านแม่ตาดได้จัดมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ ไปตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.แล้วนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนบ้านหนองผือทุกๆ คนด้วยนะครับ

อาจารย์ปริมตัวจริง คือ เช่นนั้นแลครับ ;)...

ขอบคุณแทนเด็กๆ ค่ะดร.ปริม ผู้น่ารักขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ของคนดี ที่ยังมีอยู่ในสังคมเสมอ

สวัสดีค่ะผอ.ชยันต์...ขอชื่นชมโครงการ...ที่ใช้ทุนอย่างคุ้มค่ามากๆนะคะ...และขอชื่นชมดร.ปริม ผู้ให้ทุนนะคะ...ขอบคุณเรื่องราวดีๆค่ะ

 


 


ดีใจด้วยค่ะที่ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้

อนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคค่ะ เด็กๆจะได้มีกำลังใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

อนุโมทนา ด้วยเช่นกันครับ ทั้งดร.ปริม และ ผอ.ชยันต์ ที่นำทุนมาจัดกิจกรรมดีๆครับ

เป็นโรงเรียนเล็กๆ ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมาย

ผอ.สอนแทนครู เพราะครูไปอบรมตามที่เขตสั่ง ไม่ได้หยุดหย่อน

แทบไม่มีเวลา จะเข้ามาดูความเคลื่อนไหว ในโกทูโน

เข้ามาอีกที กำลังใจล้นเหลือ

อ่านกันเพียบ ดอกไม้สวยงามมากมาย

ก็อยากบอกว่า อยากทำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นมงคลแก่องค์กร และเด็กๆ

มันมีความสุขลึกๆ ยั่งยืนนานกว่าเกียรติบัตรใดๆ

ขอบคุณทุกท่าน และขอบคุณ ดร.ปริมจิรา ที่ไม่เคยทอดทิ้งเด็กด้อยโอกาสเลย

ชื่นชม คุณปริม และซาบชึ้งหัวใจของครู อย่างอาจารย์ชยันต์ มากเลยนะครับ


ขอให้ความงดงามในใจของ ผู้ให้ และ ผู้รับ  จุดประกาย แสงแห่งความดีงาม ให้สาดส่อง ทั่วผืนหล้า...ฟ้าไกล...

ชื่นชมค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี