มุมมองประเทศไทยในสายตาของหมอประเวศ วะสี

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2475 (80 ปี) ณ ตำบลเกาะสำโรง บนฝั่งลำน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายคลายและนางกิม วะสี ศึกษาชั้นมูลที่โรงเรียนวัดเหนือ ชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนประชาบาลตำบลเกาะสำโรง ชั้นมัธยมที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จนถึง พ.ศ. 2490 ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2492 สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จบการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์เกียรตินิยม และได้รับรางวัลเหรียญทองในฐานะที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งตลอดหลักสูตร(1)


<p></p>

                                    

1. การฟื้นฟูแผ่นดิน


2.  ความเป็นธรรมในสังคมไทย

          2.1  ความเป็นธรรมในสังคมไทย 1          2.2  ความเป็นธรรมในสังคมไทย 2


3. ชุมขนท้องถิ่นจัดการตนเอง

         3.1  ชุมขนท้องถิ่นจัดการตนเอง 1


         3.2  ชุมขนท้องถิ่นจัดการตนเอง 2


          3.3 ชุมขนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3


4. แนวทางสร้างความปรองดองในสังคมไทย

         4.1  แนวทางสร้างความปรองดองในสังคมไทย 1


         4.2  แนวทางสร้างความปรองดองในสังคมไทย 2


5.  สัมมาชีพเต็มพื้นที่6. ไทยในบริบทโลก

          6.1 ไทยในบริบทโลก 1


         6.2 ไทยในบริบทโลก 2


         6.3 ไทยในบริบทโลก 3


         6.4 ไทยในบริบทโลก 4


         6.5 ไทยในบริบทโลก 5


         6.6  ไทยในบริบทโลก 6


7. ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน

         7.1 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน 1


         7.2 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน 2


         7.3 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน 3


         7.4 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน  4


         7.5 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน  5


         7.6 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน  6         7.7 ปฎิรูปประเทศไทยจากรากฐาน  7


8. นายแพทย์ ประเวศ  วะสี นำการเสวนา ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

  

  


10.  นายแพทย์  ประเวศ  วะสี กล่าวนำ ในการเสวนา Thailand Future Forum โดย สถาบันอนาคตไทยศึกษา วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

         

  

                             
(1) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8_%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน อาจารย์หายไปนานมากๆ