พิธีไหว้ครู ๒๕๕๖

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ : ทางโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖ พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครู ยังเป็นการแสดงตนว่า ตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้ว พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการ พิธีนี้โดยทั่วไปจะจัดกันในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครู ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้สัญญาลักษณ์ 4 อย่างในการทำพาน ซึ่งแต่ละอย่างมีความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ 1.หญ้าแพรก มีความหมายว่า ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุว่าของครูบาอาจารย์ 2.ดอกเข็ม มีความหมายว่า ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม 3.ดอกมะเขือ มีความหมายว่า การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 4.ข้าวตอก มีความหมายว่า ข้าวเปลือกเรารับประทานไม่ได้ แต่ถ้าเอาไปคั่ว เป็นข้าวตอก สามารถนำมาปรุงเป็นกระยาสารทรับประทานได้หรือรับประทานเปล่าๆก็ได้เช่นกัน เปรียบได้กับการที่ครู "คั่ว"นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ "คั่ว" คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ "แตกฉาน" สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

 http://www.bkrdschool.org/brkb13062556.htm

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงาน"เด็กไทยหัวใจสุจริต" ตามโครงการโรงเรียนสุจริตความเห็น (0)