เรื่องดีที่ มวล. : การสอนรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาดูจะดีกว่าที่เจอกันในการสอนในห้องเรียนเสียอีก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2556 มีการเสวนาคณบดี ครั้งที่ 5/2556 ที่ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 เจ้าภาพในวันนี้คือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2555 เล่าทั้งบริบทการทำงาน โครงการและตัวชี้วัดต่างๆ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีจุดแข็งเรื่องการวิจัย อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมาก โครงการการบริการวิชาการ ก็มีจำนวนมากแต่มักเป็นงานที่รับมาจากภายนอก (มีงบประมาณสนับสนุน) เอาความรู้ของอาจารย์ไปบริการ ยังขาดเรื่องการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน เป็นต้น

ผลงานที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งที่นำเสนอโดยทีมผู้สอนรายวิชาเคมีคือโครงการรุ่นพี่ทบทวนบทเรียนให้รุ่นน้องเป็นกลุ่มเล็กๆ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ได้ใช้วิธีการสอนที่น่าสนใจ ใช้ M-learning มี E-quiz, E-exam... พบว่าผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น จำนวนคนที่สอบไม่ผ่านลดลง 

อาจารย์พิมผกาบอกว่าในปีการศึกษา 2556 จะปรับรูปแบบให้เป็น teach less, learn more จะมีการปรับ powerpoint ใหม่ทั้งหมด และจะ integrate technology พวก media เข้าไปด้วย มีการทำ Clip VDO การสอนสั้นๆ ประมาณ 5-7 นาที ในประเด็นที่นักศึกษามักจะมีคำถาม ฝังไว้ใน powerpoint เอกสารทุกอย่างจะแขวนไว้ใน M-learning

น่าชื่นชมที่ทีมอาจารย์ผู้สอนมีการร่วมมือกันออกแบบวิธีการเรียนการสอน ดิฉันเสนอให้อาจารย์พิมผกาบันทึกเรื่องราววิธีการจัดการเรียนการสอน เล่าความคิด เทคนิควิธีการ เก็บข้อมูล how to ทั้งของอาจารย์ผู้สอน ติวเตอร์ และผู้เรียน โดยเฉพาะติวเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นติวเตอร์ดีเด่น เพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย

ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาหินของนักศึกษาจำนวนมาก ได้เล่าเรื่องการใช้ ClassStart.org หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายและการนำเสนอของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ แล้วประทับใจอย่างมาก กลับมาศึกษาด้วยตนเองอย่างเอาจริงเอาจัง แล้วนำไปใช้ อาจารย์สุพิศแสดงวิธีการใช้ ClassStart ให้ดูด้วย เสียดายที่มีเวลาน้อย จึงไม่ได้เสนอรายละเอียดทั้งหมด แต่เราก็ได้เห็นข้อมูลว่านักศึกษามีการไปศึกษาค้นคว้าและหาโจทย์ด้วยตนเองได้ 

อาจารย์สุพิศเล่าถึงการ interact กับนักศึกษาผ่านระบบนี้ ดิฉันรู้สึกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาดูจะดีกว่าที่เจอกันในการสอนในห้องเรียนเสียอีก เช่น นักศึกษากล้าเขียนบอกว่าหาโจทย์มาได้ แต่แก้โจทย์เองไม่ได้ อาจารย์ก็พบว่าแม้ดึกดื่นก็ยังมีนักศึกษาเข้ามาในระบบ อาจารย์ได้เห็นว่าจริงๆ แล้วนักศึกษาก็มีความพยายามในการเรียน... เกิดมุมมองด้านบวกต่อกัน ซึ่งน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ดิฉันรีบเขียนบันทึกนี้เพราะฟังแล้วเกิดความรู้สึกดีๆ ประทับใจในความพยายามปรับปรุงการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้น ยังมีรายละเอียดอีกมาก มีโอกาสเมื่อใดจะนำมาเล่าอีก

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานที่วลัยลักษณ์ความเห็น (0)