สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร (NICE)

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยงานนี้พัฒนามาจากโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน

     โดยความบังเอิญ ขณะที่ผมได้สนทนากับดร.วิบูลย์อยู่ คุณ ปอ จาก Naresuan Institute for Community Empowerment (NICE) ได้มาเรียนเชิญดร.วิบูลย์เป็นวิทยากร คุณปอย้ายมาจากสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร มาทำงานที่นี่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 พร้อมกับผู้อำนวยการ คือ ดร.พรเทพ พิมลเสถียร

     ดร.พรเทพ ท่านจบมาทางด้านผังเมืองและเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการ เคย เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และเกษียณอายุราชการที่นั่น 30 กันยายน 2548

     งานใหม่ของท่านคือ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ซึ่ง ดร.พรเทพ ได้อธิบายว่า หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานระดับประเทศ ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องรายงานผลให้ท่านนายกได้ทราบทุกสัปดาห์ ขณะนี้ได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

     ท่านยังได้อธิบายต่อไปว่า ความจริง หน่วยงานนี้พัฒนามาจากโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ของสกอ. แต่ต่อไปนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั่วประเทศ และได้มีงบประมาณลงพื้นที่โดยตรงเข้าหมู่บ้าน เพียงแต่ประชาคมในหมู่บ้าน 70 % ต้องบริหารงบประมาณผ่านโครงการที่เขียนขึ้นจากความต้องการของชุมชน .....ส่วนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรผมจะมาเล่าต่อนะครับ

     ประมาณเกือบ 1 ปีก่อนหน้านี้ (ถ้าผมจำไม่ผิด) หน่วยงานนี้ดูแลโดย รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ชาลี ทองเรือง) ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น ดร.พรเทพ ในปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นไป

    ทราบมาว่าได้ทาบทาม ดร.อรสา จากคณะวิทยาศาสตร์ ไปรั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้วย ก็ขอเอาใจช่วยให้ทำงานมาก ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป (ปกติเป็นคนโสดที่ขยันอยู่แล้ว) ...........หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาเล่าต่อครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)