วันนี้ขณะที่ผมตั้งใจไปพบผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี (คุณเอมอร) เพื่อส่งสัญญารับทุนในช่วงประมาณบ่าย 3 โมง แต่ไม่พบ เพราะว่าไปประชุม ได้พบดร.วิบูลย์ (ซึ่งจะไปราชการ แต่เปลี่ยนใจจนวินาทีสุดท้าย)  เมื่อวานผมได้พบครั้งหนึ่งและให้วารสารวสท.ไป 1 เล่ม พร้อมทั้งบทความเรื่องน้ำผึ้ง  วันนี้เมื่อพบกันจึงได้พูดคุยสนทนากันถึงเรื่อง วงหรือก๊วนของผู้เขียนบล็อก ซึ่งตั้งใจจะให้มี 80 วง ลองถามไปมา แกบอกว่าที่เป็นวงอยู่ทุกวันนี้มันเป็นธรรมชาติยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไร แต่ในปีงบประมาณ 49 นี้วางแผนไว้ว่าจะให้เกิดใหม่ 80 วง และได้อธิบายว่า 80 วงนี้คืออะไร

     80 วงนี้ คือ ผู้บริหาร 20 คณะวิชา ที่ดูแลด้าน QA และ วิจัย ด้านละ 1 คน รวมเป็น 40 คน อีก 20 คน มาจาก สายสนับสนุนที่อยู่ในคณะ ส่วน 20 คนสุดท้ายมาจากสายสนับสนุนที่ไม่ได้อยู่ในคณะ เช่น อยู่ในสำนักอธิการบดี หรือกองต่าง ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นกับคณะ เช่น กองกิจการนิสิต, สำนักหอสมุด เป็นต้น

    สำหรับในปีงบประมาณ 49 นี้ มีแผนที่จะมีการอบรมเรื่อง "การเขียนบล็อก" ให้กับบุคลากรใหม่ ที่ยังไม่ได้รับอบรมจำนวน 80 ราย และคาดหมายว่า ในจำนวน 80 รายนี้ ถ้าลงมือเขียนบล็อกอย่างจริงจังเพียงร้อยละ 20 หรือ 16 ราย ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว.....