โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยงานนี้มุ่งที่จะทำงานด้าน KM ควบคู่ไปกับงานวิจัย การบริการสังคม รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผึ้ง

    วันนี้ผมได้มีโอกาสไปพบ คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะที่ผมสังกัดอยู่) เพื่อนำเอกสารไปให้ลงนาม พร้อม ๆ กับแจกบทความ "จากน้ำต้อย สู่รวงรัง เป็นน้ำผึ้งที่ถือในมือคุณ" 

    นอกจากนี้ผมยังได้พูดคุยถึงการจัดตั้ง หน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งกับคณบดีด้วย ซึ่งพยายามจะส่งโครงการจัดตั้งภายในเดือนนี้ คิดว่าจะให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีก็ได้กรุณาบอกว่า ถ้าขึ้นกับคณะจะไม่มีกฎหมายรองรับ ผมบอกว่า ผมชอบแบบนี้ เพราะว่าทำงานได้อิสระ และผมจะพยายามหางบประมาณมาดำเนินการเอง โดยหลักใหญ่ ๆ แล้วหน่วยวิจัยฯนี้ ทำหน้าที่เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เป็นเอกสารที่จะแสดงให้เห็นขุม/คลังความรู้ที่มีอยู่ในหน่วย และหน่วยงานนี้มุ่งที่จะทำงานด้าน KM ควบคู่ไปกับงานวิจัย การบริการสังคม รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผึ้งเพื่อป้อนเข้าสู่กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)