ว่านที่ใช้เป็นยารักษาโรค

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรณีว่านที่ใช้เป็นยารักษาโรค ที่หมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย (16 จังหวัด) นำมาใช้เป็นยารักษาโรค แบ่งอันดับการใช้จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ว่านชักมดลูก ว่านน้ำ ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง ว่านเปราะหอม ว่านนางคำ ว่านมหากาฬ ว่านหาง้าง ว่านเอ็นเหลือง ว่านทรหด ว่านสบู่เลือด ว่านหอมแดง ว่านสิงหะโมรา ว่านคัณฑะมาลา ว่านค้างคางดำ ว่านรางจืด ว่านกาบหอยแครง ว่านขอทอง ว่านหางจะเข้ ฯลฯ
          จากการจัดอันดับการใช้ พบว่า ว่านที่หมอพื้นบ้านนำมาทำเป็นยามากที่สุดคือ ว่านชักมดลูก พบทุกภาคของประเทศ โรคหรือกลุ่มอาการที่ใช้ว่านชักมดลูกรักษาเป็นยาเดี่ยว และใช้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นในรูปของยาตำรับ คือ มดลูกอักเสบ ชักมดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา หญิงคลอดบุตรใหม่ รักษาไส้เลื่อน  กระชับมดลูก แก้มดลูกหย่อน กระบังลมเคลื่อน มุตกิดระดูขาว บำรุงเลือด รักษาริดสีดวง รักษาอาการตกเลือด รายละเอียดติดตามได้ที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย URL: http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/project_data/index.htm

          สืบค้นข้อมูลโดย: กลุ่มเด็กทางเกวียน เรียนใช้อินเตอร์เน็ต (บาว ทางเกวียน)
          กำหนดโจทย์ : น้าชายขอบ
         กิจกรรม : อินเตอร์เน็ตใส ๆ ในช่วงปิดเทอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)