เห็ดที่ใช้เป็นยารักษาโรค

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรณีเห็ดที่ใช้เป็นยารักษาโรค พบว่า มีการใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคนั้น   มีมากกว่า 30 ชนิด โดยแบ่งเห็ดได้ 2 กลุ่มและเรียงชนิดเห็ดตามปริมาณการใช้ คือ กลุ่มเห็ดกินได้ ที่ใช้เป็นยา ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดตับเต่า เห็ดโคน เห็ดหูหนูธรรมดา เห็ดหูหนูขาว เห็ดเผาะ เห็ดแคลง เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดจาวมะพร้าว เห็ดจิก เห็ดนางรม และเห็ดหูลิง
          อีกกลุ่มหนึ่งคือเห็ดมีพิษ ได้แก่ เห็ดกระด้าง เห็ดไม้มะขาม เห็ดกระถินพิมาน เห็ดไม้แดง เห็ดขี้วัว เห็ดร่างแห  เห็ดขี้ควาย เห็ดงูเห่า เห็ดไม้มะพร้าว เห็ดไม้ตาล เห็ดหมาก
          และเห็ดพิษที่หมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยใช้เล็กน้อยคือ  เห็ดจงอาง  เห็ดมะนาว  เห็ดหญ้าคา  เห็ดเตย   เห็ดมะฮอก   เห็ดไม้รัง เห็ดไม้รวก เห็ดประดู่ เห็ดกระถิน เห็ดโกงกาง เห็ดยาง เห็ดขี้เหล็ก เห็ดมือเสือ และเห็ดดันหมี รายละเอียดติดตามได้ที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย URL: http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/project_data/index.htm

          สืบค้นข้อมูลโดย: กลุ่มเด็กทางเกวียน เรียนใช้อินเตอร์เน็ต (ลักษณ์ ทางเกวียน)
          กำหนดโจทย์ : น้าชายขอบ
          กิจกรรม : อินเตอร์เน็ตใส ๆ ในช่วงปิดเทอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)