ผ้าเปื้อนหมากฝรั่ง เช็ดออกด้วยน้ำมันสน หรือนำผ้าแช่ในช่องแช่แข็ง หมากฝรั่งจะหลุดออกมาเอง