การเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชนในการดื่มสุรา : กรณีศึกษาชุมชนระดับตำบล

ประพิมพ์ วรรณสม
โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผลการศึกษา
พบว่าในอดีต ชุมชนมีการดื่มสุราเฉพาะงานประเพณี เด็กและผู้หญิงไม่ดื่ม แต่ปัจจุบันดื่มสุรามากขึ้น โดยยอมรับเป็นปกติในวิถีชีวิตทุกกลุ่มอายุทั้งเพศชายและหญิง นิยมดื่มสุราเป็นยาแก้ปวดเมื่อย เป็นตัวเชื่อมกิจกรรมทางสังคมทุกประเภท  ในเด็กเริ่มดื่มสุราอายุ 11-12 ปี ผู้หญิงและผู้ชายดื่มมากขึ้น การเข้าถึงสุราทำได้ง่ายเพราะราคาถูก แหล่งผลิตมีมาก เป็นสินค้าในชุมชน

- ปัจจัยและสาเหตุของการดื่มสุราของคนในชุมชน คือ รายได้แหล่งเงินทุน ชุมชนสามารถผลิตและจำหน่ายได้เอง การซึมซับพฤติกรรมของบิดามารดา การยอมรับในกลุ่มเพื่อนและสังคม ชุมชนรับรู้ว่านโยบายสุราเสรีมีส่วนทำให้การบริโภคสุราเพิ่มขึ้นเนื่องจาก กลไกการตลาด  สุราจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีคุณค่าในชีวิตประจำวันและเป็นวิถี ชุมชนที่ฝังรากลึกในสังคมอย่างสมบูรณ์ ชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการดื่มสุรา แต่ตระหนักถึงปัญหาค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นที่จะต้องนำปัญหาโทษและพิษภัยของสุราเสนอต่อชุมชน และรัฐบาล เพื่อให้มองเห็นโทษจากการดื่มสุรา และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการลดและเลิกการดื่มสุราในที่สุด

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#วิถีชุมชน#เปลี่ยนแปลง#ผลงานทางวิชาการ#การดื่มสุรา

หมายเลขบันทึก: 53777, เขียน: 08 Oct 2006 @ 11:18 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.113.61.233
เขียนเมื่อ 

อยากศึกษาผลงานวิจัยของคุณ  ทำยังไงถึงจะติดต่อหรือได้ผลงานวิจัยแบบรูปเล่มครับ...ผม

puy
IP: xxx.42.111.114
เขียนเมื่อ 

พอดีกำลังทำงานวิจัยส่งอาจารย์ สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะค่ะ อยากให้พี่แนะแนวทางให้น่อยได้ป่าวค่ะ