วันนี้กลับจากตักบาตรเทโวโรหณะ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับแผ่นพับคำบรรยาย(อย่างย่อ)เกี่ยวกับ วันเทโวโรหณะ  จึงนำมาฝาก

วันเทโวโรหณะ

         วันเทโวโรหณะ  คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  หรือเดือนเกี๋ยงของทางภาคเหนือ) หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อตรัสพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาจนครบ ๓ เดือน  พอออกพรรษาแล้วก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงมาทางบันไดแก้วทีประตูเมืองสังกัสสนคร  พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาพร้อมกับเหล่าเทวดาที่ลงทางบันไดทองอันอยู่ทางขวาของบันไดแก้ว และพวกพรหมลงมาทางบันไดเงินอันอยู่ทางซ้ายของบันไดแก้ว  วันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  วันพระเจ้าเปิดโลก  ด้วยเหตุว่าวันนี้ทั้งมนุษย์และเทวดาสามารถมองเห็นกันและกันได้  บางตำนานกล่าวว่าวันนี้โทษต่าง ๆ ในนรกระงับชั่วคราว เป็นวันที่สงบเยือกเย็นของโลกทั้ง ๓  จึงเรียกว่า  วันพระเจ้าเปิดโลก  พอวันรุ่งขึ้น (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือเดือนเกี๋ยงของภาคเหนือ) พุทธบริษัทจำนวนมากจึงพร้อมใจกันมาตักบาตรแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์  จนกลายเป็นประเพณีจนถึงทุกวันนี้ และเรียกวันว่า  " ตักบาตรเทโว"

โดย  พระเทพวิสุทธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพผาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่