สนามหลวง : ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการศึกษาคนด้อยโอกาส

หากพวกเขาได้รับโอกาสในการฝึกฝนศักยภาพที่เขามีอยู่ในตัวอย่างสร้างสรรค์ ได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาอย่างถูกต้องเหมาะสม เด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสเหล่านี้ก็จะสามารถดำเนินชีวิตของตัวเองได้อย่างถูกต้องภาคภูมิใจและเป็นกำลังของชาติต่อไปอย่างมีคุณภาพ ฉะนั้นการให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 

จากการที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนได้ทำงานกับกลุ่มเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี   ได้มองเห็นศักยภาพของคนกลุ่มนี้ว่ามีเทียบเท่ากับเด็กทั่วไป   เพียงแต่เด็กกลุ่มนี้ขาดแคลนโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่ตนเองมีจึงทำให้บางครั้งเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสเหล่านี้ขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับคนทั่วไป   เด็กกลุ่มนี้หลายคนหันสู่เส้นทางที่ผิดจนกลายเป็นปัญหาของสังคมตามมา

                จากการทำงานกับเด็กกลุ่มนี้มาหลายปีเราค้นพบว่า   ศักยภาพพื้นฐานที่เด็กเหล่านี้มีอยู่คือ  ความกล้าที่มากกว่าเด็กปกติ  กล้าได้  กล้าเสีย  และกล้าเสี่ยง    หากพวกเขาได้รับโอกาสในการฝึกฝนศักยภาพที่เขามีอยู่ในตัวอย่างสร้างสรรค์   ได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาอย่างถูกต้องเหมาะสม  เด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสเหล่านี้ก็จะสามารถดำเนินชีวิตของตัวเองได้อย่างถูกต้องภาคภูมิใจและเป็นกำลังของชาติต่อไปอย่างมีคุณภาพ    ฉะนั้นการให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

                ในขณะเดียวกันเมื่อเราลงไปทำงานกับคนทำงานในพื้นที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ส่วนใหญ่ เป็นคนด้อยโอกาส คำแนะนำหนึ่งในการทำงานเพื่อรวบรวมทุนเพื่อทำงาน เขาและเธอให้คำแนะนำว่า น่าจะลองทำ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ขึ้น แรกทีเดียวนั้น เราก็ยังนึกไม่ออกว่า รูปแบบจะออกมาในรูปแบบไหน แต่เมื่อเขาและเธออาสาลองดู ปรากฎว่า สิ่งที่เราไม่คาดฝันก็คือ ความร่วมไม้ร่วมมือของคนด้อยโอกาสที่เต็มใจและกระตือรือล้นที่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อระดมทุนให้เราเพื่อนำไปทำงานกับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราทำงาน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนจึงได้จัดทำโครงการผ้าป่าระดมทุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสขึ้น   เพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านโอกาสจากผู้มีจิตศรัทธา ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับเด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาสเหล่านี้   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ร่วมกันเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสร่วมกัน

ปรากฏการณ์ผ้าป่า ในครั้งครั้งนี้ จัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการคิดดำริของคนด้อยโอกาสเพื่อคนด้อยโอกาสโดยแท้จริง โดยมีอิสรชน เป็นเพียงสะพานเชื่อมโอกาสเข้าด้วยกัน ซึ่งใครมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำบุญของคนด้อยโอกาสในครั้งนี้ ก็สามารถทำได้ ไม่จำกัดว่า จะต้องเป็นคนด้อยโอกาสเท่านั้น โดยการระดมทุน ก็ยังจะมีต่อไป จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ซึ่งจะเป็นวันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส โดยจะทอดผ้าป่าที่ สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรอิสรชน  

 

และหากท่านสนใจที่จะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ สามารถทำได้ โดยการโอนเงินเข้า

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 - 9


  หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
  ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2 - 33411 - 2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)