ผ้าเปื้อนน้ำชากาแฟ แช่ในน้ำผสมบอแรกซ์ 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาซักธรรมดา