พฤติกรรมการใช้สุรากรณีศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟ

วัลย์รวสี มงคลดี

โรงพยาบาลซำสูง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สุราในประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ในพิธีกรรมและการใช้นอกพิธีกรรม

ผลการศึกษา
สุราได้ถูกใช้ในพิธีกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะการใช้ เหล้าต้ม” (สุราเถื่อน) และ สุราขาว ซึ่งใสบริสุทธิ์ได้รับการยอมรับกันในหมู่ประชาชนดั้งเดิมว่าเป็นของสูง และสะท้อนถึงความเหมาะสมจะเป็นเครื่องพิธี ในอดีตชุมชนจะต้องต้มเหล้าเองหรือซื้อหามาจากชุมชนข้างเคียงหากไม่สามารถหา เหล้าต้มได้ จะต้องใช้ของสิ่งอื่นเป็น อุบายแทนเหล้าต้มในพิธีกรรม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟปัจจุบัน มีนัยสำคัญ 2 ประการ คือ การขอฝนและการแข่งขัน ซึ่งสุรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้ง 2 ประเภท การใช้สุราในการขอฝนจะใช้สุราขาวเป็นเครื่องพิธี ซึ่งพบว่า มีประชาชนเข้าร่วมพิธีไม่มากนัก แต่จะร่วมฉลองในวันก่อนพิธีทุกหลังคาเรือน ส่วนการแข่งขันบั้งไฟ เริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

- การศึกษานี้พบว่า ประชาชนแทบทุกหลังคาเรือนใช้สุราในงานประเพณีบุญบั้งไฟทั้งในชุมชนที่มีการ แข่งขันและชุมชนที่มีเฉพาะพิธีขอฝน โดยมุ่งเน้นเพื่อความสนุกสนานและบันเทิง ทั้งนี้ สุราที่นิยมใช้ ได้แก่ สุราขาว สุราสี และเบียร์ ในจำนวนผู้ดื่มสุรา มีผู้ยอมรับว่า ตนเองเมาสุราอยู่ ร้อยละ 37.6 ยิ่งกว่านั้น ยังมีผู้ยอมรับว่า ตนเอง เมาหนักเกินระดับที่จะครองสติได้  ตามปกติอีกร้อยละ 5.7 โดยมีเยาวชนเมาสุราสูงถึง ร้อยละ 55.5 ในขณะที่ชายวัยแรงงานเมาสุรา ร้อยละ 48.1 ส่วนผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 เมาสุราเช่นกัน และที่สำคัญหญิงวัยแรงงานในชุมชนเมาสุรา ร้อยละ 27.2

- สุราอยู่ในวิถีชีวิตคนอีสาน ทั้งในแง่ของพิธีกรรมและนอกพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สุราในงานประเพณี จะพบได้ในทุกกลุ่มอายุ การรณรงค์เพื่อลดการดื่มสุราและการหามาตรการอื่นควรพิจารณาถึงความเหมาะสม กับสภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#พฤติกรรม#งานวิจัย#ประเพณี#บุญบั้งไฟ#สุรา#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 53778, เขียน: 08 Oct 2006 @ 11:18 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)