แผนพัฒนางานวิจัยของสหเวชฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (1)

สหเวชฯ ได้ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

จากโครงการ KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1ที่ผ่านมา  ท่านคณบดีคณะสหเวชฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนงานในอนาคตเพื่อก้าวไปสู่คณะวิชาแห่งการวิจัย  โดยในยุทธศาสตร์ที่1คือการยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  ซึ่งคณะสหเวชฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าวอันจะเป็นพื้นฐานของการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทางคณะจึงได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในปี 2549 ท่านคณบดีได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของคณะ ให้มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพทั้งนี้ก็เพื่อให้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย   และกำหนดวิสัยทัศน์  "คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย" ทำให้บุคลากรภายในคณะเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวิจัยมากขึ้น  และในปี 2550 นี้ ท่านคณบดีได้มอบหมายให้ดิฉันจัดทำประกาศต่าง ๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ขึ้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ทั้งนี้ต้องสะดวกแก่ผู้วิจัยและสามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้คณะกรรมการวิจัยของคณะ จะเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีท่านคณบดีเป็นประธานกรรมการ   ทั้งนี้เพื่อช่วยผลักดันงานวิจัยของคณะให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่งมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนี4.1-50

หมายเลขบันทึก: 53733, เขียน: 07 Oct 2006 @ 18:08 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.กอล์ฟ มากค่ะ สำหรับบันทึกที่มีคุณค่านี้ 

ไหนๆ ก็บันทึกแล้ว อยากขออาจารย์ ติดป้ายเพิ่มอีกสักคำซิคะว่า  ดัชนีที่4.1-50 (เขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการวิจัย ของคณะฯ อีกหน่อยจะได้ค้นหาหลักฐานได้ง่ายค่ะ