มาจาก สมุดกระดาษสา อีกชิ้นหนึ่งค่ะ จดไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว อ่านแล้วก็ยังอดอมยิ้มไม่ได้ เลยเอามาฝากค่ะ  มีหลายคู่มากเลย คุณ Rod และคุณ Irwin ท่านขยันหามาจับคู่กัน เป็นสุภาษิตฝรั่งที่ความหมายมันแย้งกันน่ะค่ะ นอกจากจะได้รู้จัก สุภาษิตของเค้าแล้ว ยังได้เข้าใจความหมายจากการที่เค้าเอามันมาจับคู่กันอีกด้วยนะคะ ตอนนี้จะลองแปลๆดูเท่าที่ทำได้ก่อน อาจจะเป็นแบบ"ลูกทุ่ง"นะคะ เป็นการพักผ่อนสนุกๆ

Dueling Proverbs
by Rod Evans & Irwin Berent

He who hesitate is lost. but Look before you leap.
ผู้ที่มัวแต่ลังเลจะเป็นผู้สูญเสีย...แต่ว่า...ดูให้ดีก่อนจะก้าวกระโดด
(นั่นสินะ ตกลงควรจะรีบไหมนี่)

Birds of a feather flock together. but Opposites attract.
นกที่มีขนเหมือนกันจะมาอยู่ด้วยกัน..แต่ว่า...สิ่งที่ตรงกันข้ามจะดึงดูดกัน
(ตกลงอะไรทำให้มารวมกันล่ะนี่)

You're never too old to learn. but You can't teach an old dog new tricks.
ไม่มีใครแก่เกินเรียน..แต่ว่า...สอนอะไรใหม่ให้สุนัขชราไม่ได้หรอก
(นั่นสินะ ตกลงควรจะรีบไหมนี่)

Ask no questions and hear no lies. but Ask and you shall receive.

Variety is the spice of life. but Don't change horses in midstream.

Doubt is the beginning, not the end of wisdom. but Faith will move mountains.

The pen is mightier than the sword. but Actions speak louder than words.

Don't cross the bridge till you come to it. but Forewarned is forearmed.

Silent is golden. but The squeaky wheel gets the grease.

Clothes make the man. but Never judge a book by its cover.

The best things come in small packages. but The bigger, the better.

A miss is as good as a mile. but Half a loaf is better than none.

An old fox is not easily snared. but There is no fool like an old fool.

A good beginning makes a good ending. but It's not over till it's over.

Blood is thicker than water. but Many kinfolk, few friends.

Practice makes perfect. but All work and no play makes Jack a dull boy.

If you lie down with dogs, you'll get up with fleas. but If you can't beat 'em, join'em.

A bird in the hand is worth two in the bush. but A man's reach should exceed his grasp.

There's safety in numbers. but Better be alone than in bad company.

If at first you don't succeed, try, try again. but Don't beat a dead horse.

Hold fast to the words of your ancestors. but Wise men make proverbs and fools repeat them.