วันนี้มีโอกาสไปสุวรรณภูมิเนื่องจากจะไปส่งพี่ๆบางคนไปขึ้นเครื่องเลยขออาศัยไปด้วยเพราะเห็นว่ารถยังว่างอยู่

เวลาเดินทางจากที่นี่ไปประมาณ 50 นาที ก็ถึงสุวรรณภูมิ สิ่งเด่นเห็นชัดคือ หอสูง ที่เป็นหอบังคับการการบิน

มองสุวรรณภูมิแล้วหวนให้คิดถึงดอนเมือง ดูสุวรรณภูมิจะเหงาๆอย่างไรไม่รู้ แต่สำหรับดอนเมืองสถานที่คุ้นเคยที่ดูคึกคัก หรืออาจจะเป็นเพราะความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่นั่นเอง

มองอีกมุมว่าความกว้างใหญ่ของสุวรรณภูมินั้นพื้นที่ได้มาแต่ใด เดิมเคยเป็นอะไรมาก่อน หนองน้ำที่เป็นดินเลน แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างมากเพราะถมหนองน้ำมาเป็นพื้นที่จอดเครื่องบิน

ที่คิดคือเอาดินมาจากไหนถมจากหนองน้ำเป็นพื้นดิน

แล้วใครบ้างที่ได้ใช้ประโยชน์จากสนามบินตรงนี้ เอทำไมไม่เอาเงินไปพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำ

แล้วสนามบินเดิมไม่ดีอย่างไรเห็นใช้ได้มานานหลายปี ที่ต่างปรเทศก็ไม่เห็นต่างจากดอนเมืองสักเท่าไร แล้วอย่างไร