KM Workshop (2-3 ต.ค.49) : AAR 5. ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

การจัดงานในครั้งนี้ดีมากเลยถ้าจะจัดงานในลักษณะนี้ จะพยายามหาข้อมูลและทำให้ได้ดีเท่างานนี้ เพราะเนื้อหาที่ประชุมก็ครอบคลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง และมีการประสานงานที่ดีจากทุกฝ่าย

         5. ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

- ฝากคณบดีคิดฉุดทั้งคณะให้คะแนนดีขึ้น

- สถานที่ตั้งในการจัดงาน ซึ่งจะต้องให้มีการสะดวกต่อการเดินทางและประหยัดเวลาในการเดินทาง นั่นคือจะจัดงานในหน่วยงานเพื่อความสะดวก

- จัดวิธีการเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์

- ให้ สมศ. ชี้แนะจุดที่ยังไม่เคลียร์

- ดีแล้ว แต่อาจจะอธิบายสิ่งที่จะให้ผู้ช่วยกิจกรรมทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- เวลาในการจัดควรจะให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

- มีการจัดแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อ discuss เรื่องภายในกลุ่มให้มากกว่านี้

- การจัดเรียงเอกสาร

- ความชัดเจนของประเด็นที่ต้องการให้ทำ

- อาหารไม่อร่อย

- ที่พัก O.K. แต่ผ้าเช็ดตัวเหม็นและแข็งมาก

- เวลาในการนำเสนอ/การจัดกลุ่ม

- KM

- ห้องสัมมนาที่จะเป็นในแบบตัว U

- เพิ่มวันจาก 2 เป็น 3 เนื่องจากโปรแกรมแน่นมากจะได้หลวม ๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ

- ระยะทางไกล

- การจัดงานในครั้งนี้ดีมากเลยถ้าจะจัดงานในลักษณะนี้ จะพยายามหาข้อมูลและทำให้ได้ดีเท่างานนี้ เพราะเนื้อหาที่ประชุมก็ครอบคลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง และมีการประสานงานที่ดีจากทุกฝ่าย

- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมที่เยอะเกินไป ทำให้ขาดความรู้สึกเป็นกันเองและไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากนัก บางเรื่อง / บางมุม / บางแนวทาง ต้องฟังซ้ำไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ และใช้เวลานาน

- อยากให้ผู้บริหารของแต่ละคณะได้เข้าร่วมด้วย คือทั้งคณบดี และรองคณบดีทุกด้านเพื่อนำไปปรับปรุงงานและเก็บข้อมูล เพราะทุกคนคือส่วนสำคัญในการประเมินและการเก็บข้อมูลเพื่อมหาวิทยาลัย

- ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับเวลา ไม่แน่นเกินไป

- ให้เวลาในการเตรียมข้อมูลมากกว่านี้

- เวลาให้มากขึ้น

- สถานที่ไปไกลจากที่ทรัพย์ไพรวัลย์ฯ

- มีเวลาในการพักผ่อน/ ผ่อนคลาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับคนทำงานบ้าง

- ให้เวลาในการเตรียมการของข้อมูลมากกว่านี้

- เจ้าหน้าที่ประสานและบริการที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

- จะพยายามทำงานให้สมบูรณ์ได้แบบนี้ และจะพยายามเก็บเกี่ยวบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ เพราะทำได้ดีและสมบูรณ์มาก

- ขอบคุณ อ.วิบูลย์ อ.เสมอ และทีมงานทุกคนที่จัดงานนี้ขึ้นและทีมงานทุกคนมีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

- การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการประชุม

- เวลาอัดแน่นเกินไป

- แอร์เย็นไป

- ครั้งต่อไปอยากให้ชี้ประเด็นแต่ละคณะไปเลยที่คะแนนน้อย จะต้องทำอะไร เพื่อพัฒนา (ไม่ฉุดคณะอื่น)

- มหาวิทยาลัยควรกำหนดทิศทางในการพัฒนามาตรฐานอย่างชัดเจนและไปทิศทางเดียวกัน

- ให้เอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมข้อมูลไปอ่านก่อน

- เวลาในการประชุมให้สั้นลง (ไม่ควรยาวนานเกิน 17.00 น.)

- เอกสารซึ่งบางคนในกระเป๋าได้ไม่ครบถ้วน

- ควรเตรียมข้อมูลของทุกหน่วยงาน

- เวลา (การรักษาเวลาของผู้ดำเนินรายการ)

- พัฒนางานในระดับที่เป็นนโยบาย และมองเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยในลักษณะที่เป็นระบบทั้งระบบและเป็นสายงานมากกว่าการปฏิบัติของใครคนใดคนหนึ่งในหน่วยงาน

- การได้ความร่วมมือกับคณะในระดับ Macro / Micro

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#งานวิจัย#nukm#nuqa#qa#คุณภาพการศึกษา#workshop#ขอขอบคุณ#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 53565, เขียน: 06 Oct 2006 @ 14:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)